Vuosikertomus 2023

Aika, jota elämme tällä hetkellä, on monella sektorilla “aika Ukrainan sodan alkamisen jälkeen”. Energiavuosi 2023 oli Suomen energiajärjestelmän kannalta poikkeuksellinen, mutta selvisimme siitä suunnitellusti ja hallitusti. Päästöttömän energiantuotannon määrä kasvoi suuresti ja kruununa tässä voidaan pitää Olkiluoto 3:n käyttöönottoa, jota nimitetään jopa Suomen suurimmaksi ilmastoteoksi.

Vastuullisia toimenpiteitämme

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on keskeinen osa Imatran Seudun Sähkön arvoja ja päivittäistä toimintaa. Energia-alan voimakas uudistus kohti hiilineutraalia tulevaisuutta on tätä päivää. Lisäksi jatkamme päivittäistä vastuullista työtä yhteiskunnan hyväksi rakentamalla, ylläpitämällä ja kehittämällä luotettavaa, laadukasta ja toimintavarmaa sähköverkkoa. Myös asiakkaiden syrjimättömyys, kohtuullinen hinnoittelu ja hyvä asiakaspalvelu kuuluvat päivittäisiin vastuullisuustekoihimme.

Sähkönmyynti vastaa sähkönmyyntiliiketoiminnasta ja tuloksesta sekä asiakkuuksista kuluttaja- ja yrityspuolella. Yksikön tehtäviin kuuluvat konsernin sisäisen työnjaon mukaisesti myös markkinointi ja asiakaspalvelu.

Energiapalvelut yksikkö vastaa konsernin sähköenergian mittauksista, mittaustiedon toimituksista sekä laskutuksen toiminnoista. Lisäksi energiapalvelut tuottaa tukipalveluita konsernin muille yksiköille muun muassa back-office-, IT- ja kehitystoimintojen muodossa.

Verkkopalvelut vastaa sähkönsiirrosta ja jakelu­verkoston ylläpidosta Imatralla ja sen lähi­kunnissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat verkon suunnittelu, käyttö, kunnossapito ja rakentaminen. Verkkoyhtiö toimii syrjimättömästi verkko­alueen sähkönsiirtäjänä ja palvelee kaikkia alueella toimivia sähkönmyyjiä. Lisäksi yksikkö tuottaa verkonrakennus- ja asennuspalveluja asiakkailleen.

Konsernipalvelut vastaa yhtiön talous-, henkilöstö-, viestintä-, kiinteistö- ja tietohallintopalveluista. Konsernipalvelut hoitaa myös emoyhtiön omistajien osakkeisiin liittyvät asiat. Sisäisinä asiakkaina ovat konsernin tytär­yhtiöt ja muut yksiköt.