Konsernipalvelut

Konsernipalvelut vastaa yhtiön talous-, henkilöstö-, viestintä-, kiinteistö- ja tietohallintopalveluista. Konsernipalvelut hoitaa myös emoyhtiön omistajien osakkeisiin liittyvät asiat. Yksikön sisäisinä asiakkaina ovat konsernin tytäryhtiöt.

Hybridimallin vakiintuminen

Vuonna 2022 pääsimme vihdoin palaamaan niin sanottuun uuteen normaaliin. Työyhteisössämme tämä tarkoitti hybridimalliin siirtymistä. Hybridimalli mahdollistaa etä- ja lähityön tekemisen kullekin tiimille ja työtehtävälle parhaiten sopivalla tasapainoisella yhdistelmällä.

Uusia rekrytointeja

Vuosi 2022 oli vilkasta rekrytointiaikaa. Palkkasimme henkilöstöä täydentämään nykyisiä resurssejamme mm. asiakaspalvelussa. Sen lisäksi teimme rekrytointeja uuden osaamistarpeen kattamiseksi kehitystehtävissä ja viestinnän osa-alueilla. Saamamme hakemusmäärät avoinna oleviin tehtäviin osoittivat sen, että konsernimme työnantajamielikuva on hyvä. 

Työhyvinvoinnin ja esimiestyön mittaaminen

Kartoitimme henkilöstömme työhyvinvointia ja esimiestyön tasoa kolme kertaa viime vuoden aikana. Keväällä ja syksyllä fiilismittarit kertoivat meille, missä mennään. Heti vuoden 2023 alussa tehty laajempi kysely menneestä vuodesta antoi tarkempia tuloksia eri osa-alueista. Keskiarvona sekä työhyvinvointi että esimiestyön taso olivat viime vuonna hyvällä tasolla. Erityisesti esimiestyö on parantunut aiemmista vuosista, mikä taas omalta osaltaan parantaa myös työhyvinvointia. 

Jatkoimme edelleen tiivistä yhteistyötä pitkäaikaisen kumppanimme, Imatran Työterveys Oy:n, kanssa. Yhdessä tehty työ hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi tuottaa parhaan tuloksen. Henkisen hyvinvoinnin tukemisen rinnalla henkilöstömme fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen on ollut aina tärkeää. Oman kuntosalin lisäksi meillä on ollut käytössä Virike-etu, joka mahdollistaa kunkin valitsemaan itselleen mielekkäimmän tavan liikkua tai harrastaa kulttuuria. Loppuvuonna tarjosimme henkilöstöllemme kokeilumielessä ohjattua kuntosalitoimintaa työfysioterapeuttimme vetämänä. 

Odotettua yhdessä tekemistä

Koronarajoitusten poistuessa pystyimme parin vuoden tauon jälkeen taas järjestämään koko henkilöstön yhteisiä tilaisuuksia. Kevätkarkeloita vietimme toukokuussa ratkoen leikkimielisiä rastitehtäviä Saimaan rannalla auringon paistaessa pilvettömältä taivaalta. Rohkeimmat heittivät myös talviturkkinsa illan hämärtyessä. 

Syyskuussa pidimme työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin keskittyneen yhteisen päivän. Aloitimme sen vauhdikkaasti poistumisharjoituksella. Saimme Pelastuslaitokselta välittömästi palautetta harjoituksen onnistumisesta. Iloksemme kuulimme, että olimme osanneet toimia mallikkaasti. Päivä jatkui erilaisilla työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvillä tietoiskuilla sekä ulkopuolisen henkilön antamalla turvallisuuskoulutuksella. Päivän istumisen jälkeen henkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua mm. padelin saloihin. 

Vuoden yhteiset tapahtumat huipentuivat joulukuussa pikkujouluihin discopallon alla pyörähdellessä. Koko henkilöstön yhteiset tapahtumat on nähty tärkeiksi tekijöiksi työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Vastuullisuus mukana työmatkoillakin

Konsernimme tukee niin sähköistä kuin päästötöntäkin liikennettä. Tästä konkreettisena esimerkkinä on pihallamme olevat sähköauton latauspisteet, jotka ovat henkilöstön vapaassa käytössä työpäivän aikana. Työsuhdepolkupyöräetu on taas tuonut uusia työmatkapyöräilijöitä ja pyöräilyn harrastajia henkilöstöömme.