Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimuksilla on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti tarkoitus osaltaan vastata kansainvälisiin sitoumuksiimme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Sekä Imatran Seudun Sähkö Oy että Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy ovat allekirjoittaneet energiatehokkuussopimuksen. Sopimusjärjestelmän tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen osaksi yritysten normaalia päivittäistä toimintaa. Jatkuva parantaminen kohdistuu sekä asiakkaiden että yritysten oman energiankäytön tehostamiseen.

Sopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet yritykset ovat sitoutuneet kehittämään ja tarjoamaan asiakkailleen energiapalveluja. Tällaisia palveluja ovat mm. energiatehokkuusviestintä ja -neuvonta, asiakkaan energiankäytön raportointi ja todettuun kulutukseen perustuva laskutus. Lisäksi yritykset ovat sitoutuneet innovatiivisesti kehittämään asiakkaille uusia energiapalveluja.

Energiatehokkuussopimukset