Usein kysytyt kysymykset

Sisällysluettelo

Kaukoluenta

Löydät omat sähkönkulutustietosi  Wattis Online-palvelusta. Näet sieltä kulutuksesi vuosi- kuukausi- ja tuntitasolla. Raporttiin alkaa kertyä tietoa heti mittarin vaihdon jälkeen. Raportin avulla voit kätevästi verrata eri päivien, kuukausien ja myös eri vuosien kulutustietoja keskenään.

Laskutus

Sähkön hinta muodostuu sähkön siirtopalvelusta ja sähköenergian myynnistä. Sekä sähkönsiirron että sähkönmyynnin osiot jakautuvat edelleen kiinteään perusmaksuun (euroa/kk) ja kulutuksen mukaiseen energiamaksuun (snt/kWh). Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi siirtoyhtiö perii voimassaolevat sähköverot ja huoltovarmuusmaksut. Sähkölaskutulkista näet kuinka luet sähkölaskuasi.

Sähkölämmittäjän sähkön hinnan muodostuminen (Lähde: Energiamarkkinavirasto)

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu Lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä. Veron osuus välitetään edelleen valtiolle.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen:

 • Sähköveroluokka 1: Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainittu)
 • Sähköveroluokka 2: Valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat

Ohjeet sähkölaskun lukemiseen löydät sähkölaskutulkista.

Uuden asiakastietojärjestelmän myötä Imatran Seudun Sähkö siirtyi aikasarjalaskutukseen. Näin vastaamme toimialan uusiin vaatimuksiin sähkön mittaustietojen suhteen. Aiemmin sähkönkulutus laskettiin sähkömittarin ilmoittaman lukeman perusteella; uutta lukemaa verrattiin edellisen kuukauden lukemaan ja erotuksena saatiin kulutetun sähkön määrä. Nykyisellä menetelmällä laskutus perustuu entistä tarkempiin mittaustietoihin. Sähkömittarilta luetaan aikasarja eli 24 tunnin mittaustiedot siten, että jokaiselle tunnille on oma sähkönkulutustieto. Laskulla on näkyvissä näiden tuntikulutustietojen summa.

Vaikka et käyttäisikään sähköä talviaikaan, joutuu sähköyhtiö huolehtimaan, että asiakkaan sähkönsaanti on aina tarvittaessa varmistettu. Sähköverkkopalveluiden ylläpitämisessä on suurin osa kustannuksia, jotka eivät riipu asiakkaiden sähkönkäytön määrästä vaan sähköverkon jatkuvasta kehittämisestä ja ylläpidosta. Näitä kustannuksia katetaan kiinteällä perusmaksulla.

Sähkön siirrosta maksetaan aina sille yhtiölle, joka ylläpitää sähköverkkoa asuinpaikkakunnallasi. Jos ostat sähkön muulta kuin paikalliselta sähkönmyyjältä, saat erilliset laskut sähkön siirtopalvelusta ja myynnistä. Tällöin laskutuskaudet voivat myös poiketa toisistaan.

E-lasku on pankkien kehittämä, kuluttajille tarkoitettu lasku, jonka laskuttaja, esimerkiksi Imatran Seudun Sähkö Oy, toimittaa sähköisesti suoraan asiakkaan verkkopankkiin. E-laskun käyttö on helppoa – sinun ei tarvitse itse näppäillä laskun tietoja vaan voit hyväksyä laskun maksuun napin painalluksella. Näin voit välttyä myös näppäilyvirheiltä eikä lasku katoa postissa. Laskut arkistoituvat verkkopankkiin ja halutessasi voit myös tallentaa sen omalle tietokoneellesi.

Näin otat e-laskun käyttöön verkkopankissa

Kun haluat tehdä e-laskusopimuksen suoraan verkkopankkiin, toimi näin:

 1.  Ota uusimmasta laskusta viitenumero ylös
 2.  Kirjaudu verkkopankkiin
 3.  Valitse verkkopankissa uusi e-laskusopimus
 4.  Anna laskuttajan nimi (Imatran Seudun Sähkö Oy)
 5.  Yksilöintitieto on laskun viitenumero
 6.  Valitse pankin tarjoamat lisäpalvelut
 7.  Vahvista e-laskusopimus

Jatkossa tulet saamaan laskusi e-laskuna suoraan verkkopankkiin. Tarkat tiedot e-laskun käyttöönotosta löydät oman pankkisi sivuilta.

Katso opastusvideo e-laskun käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=l8gxPTEUIpo

Suoramaksu on helppo tapa maksaa laskusi automaattisesti, jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkopankkia/e-laskua. Suoramaksun voit tilata oman pankkisi kautta sellaisilta laskuttajilta, jotka tarjoavat tätä laskutusvaihtoehtoa.

Tilattuasi suoramaksun oman pankkisi kautta saat laskuttajalta kirjeitse laskun, joka toimii tiedoksiantona tulevasta maksusta. Summa veloitetaan tililtäsi automaattisesti ilmoitettuna eräpäivänä. Näet maksut tiliotteeltasi.

Emme veloita paperilaskun lähettämisestä. Suosittelemme kuitenkin ympäristöystävällisen e-laskun käyttöä.

Osassa sähkösopimuksistamme saa alennusta perusmaksusta, jos käytössä on sähköinen lasku eli e-lasku tai sähköpostilasku.

Arkistoimme kaikki sähkölaskusi ja voit halutessasi selata laskuja Wattis online-palvelussa.

Jos käytät e-laskua, löydät maksetut e-laskut myös oman pankkisi verkkopankin arkistosta, jossa niitä säilytetään tyypillisesti kahden vuoden ajan maksutta.

Imatran Seudun Sähkö -konserni aloitti yhteistyön Ropo Capital Oy:n kanssa 8.2.2016 alkaen. Tämä tarkoittaa, että Ropo Capital Oy huolehtii erääntyneiden laskujen perinnästä ensimmäisestä maksumuistutuksesta alkaen. Maksumuistutus- ja perintäkirjeistä käy selkeästi ilmi, mistä laskusta on kyse ja mihin ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä.

Muutoksella tehostetaan asiakaspalvelua laskutukseen liittyvissä asioissa ja lisätään maksujärjestelyihin liittyviä palveluja. Tavoitteena on, että asiakkaamme voivat sopia erääntyneen maksun hoitamisesta yhdellä yhteydenotolla, myös iltaisin ja lauantaisin. Pitempien palveluaikojen lisäksi Imatran Seudun Sähkö -konsernin asiakkaat saavat Ropo Capitalin asiakasneuvojilta apua ja opastusta maksuongelmien ratkaisemiseksi.

Maksuneuvonta laskuihin ja maksamiseen liittyvissä asioissa:

 • puh. 09 2315 0463, ma–pe 8–20, la 10–15, puhelun hinta on normaali paikallis- tai kaukopuhelumaksu

Uuden asiakastietojärjestelmän myötä Imatran Seudun Sähkö siirtyi aikasarjalaskutukseen. Näin vastaamme toimialan uusiin vaatimuksiin sähkön mittaustietojen suhteen. Aiemmin sähkönkulutus laskettiin sähkömittarin ilmoittaman lukeman perusteella; uutta lukemaa verrattiin edellisen kuukauden lukemaan ja erotuksena saatiin kulutetun sähkön määrä. Nykyisellä menetelmällä laskutus perustuu entistä tarkempiin mittaustietoihin. Sähkömittarilta luetaan aikasarja eli 24 tunnin mittaustiedot siten, että jokaiselle tunnille on oma sähkönkulutustieto. Laskulla on näkyvissä näiden tuntikulutustietojen summa.

Liittymäasiat

Ota yhteyttä Tekniseen asiakaspalveluun hyvissä ajoin, niin saat sähkön varmimmin silloin, kun sitä tarvitset. Työmaasähkön tilauksen voi hoitaa helpoimmin liittymäntilauslomakkeella, jolla voi tilata myös pysyvän liittymän.

Keskus ja tontille tuleva liittymiskaapeli eivät sisälly liittymismaksuun.

Keskus ja kaapeli kannattaa tilata sähköurakoitsijalta kokonaistoimituksena. Asennustyö täytyy aina teettää luvat omaavalla sähköurakoitsijalla. Tarjouksen voi pyytää myös meiltä.

Liittymismaksulla saat käyttöoikeuden sähköverkkoon ja hyvälaatuisen sähkön. Liittymismaksuun sisältyy sähköverkon rakentaminen sopimuksessa mainittuun liittämiskohtaan saakka, joka on myös omistusraja, sekä kaapelin ensimmäinen kytkentä sähköyhtiön verkkoon.

Liittymissopimus koskee kiinteistön liittämistä sähköverkkoon. Lisäksi tarvitaan verkkopalvelusopimus, joka koskee sähkön siirtoa. Ennen sähkön toimituksen alkamista on tehtävä myös myyntisopimus sähkönenergian toimittamisesta, jonka voit tehdä kenen sähkönmyyjän kanssa tahansa.

Sähköliittymä on irtainta omaisuutta ja sen siirrosta myyjältä ostajalle pitää sopia erikseen, yleensä kauppakirjassa on tästä erillinen maininta. Liittymä voidaan siirtää uudelle omistajalle, kun entisen omistajan sähkömaksut on maksettu vaihtopäivään saakka. Uudelle omistajalle lähetetään tämän jälkeen liittymissopimus allekirjoitettavaksi. Liittymissopimuksen uusiminen ei aiheuta kustannuksia. Sähköyhtiö ei saa tietoa liittymän siirrosta automaattisesti vaan uuden omistajan syytä huolehtia, että liittymä tulee siirrettyä hänen nimiinsä. Asia hoituu helpoiten toimittamalla esim. kopio kauppakirjasta, joko sähköpostilla tai kirjeellä asiakaspalveluun.

Liittymäsopimukset

Liittymissopimus tehdään paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa. Liittymissopimuksessa sovitaan kirjallisesti asiakkaan sähköliittymän koko, toimituspäivä, hinta ja muut sähköliittymän toimituksen ehdot.

Sähköverkon kohta, jossa vaihtuu asiakkaan ja jakeluverkonhaltijan verkon omistusraja. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa.

Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus on sähköurakoitsijan ja sähköasentajan työn aikaista oman työnsä tarkastamista. Toisaalta viimeisteltäessä asennusta tai sen osaa sähköasentaja suorittaa sähköturvallisuuslain (410/96) edellyttämän dokumentoidun käyttöönottotarkastuksen tai varmennustarkastuksen ja siihen kuuluvat mittaukset. Vastuu käyttöönottotarkastuksen tekemisestä on sähköurakoitsijalla. Sähköliittymän verkkoon kytkemisen edellytyksenä on, että laitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus.

Pääsulake määrittää asiakkaan sulakepohjaisen sähköliittymän koon ja rajoittaa liittymän ottamaa maksimitehoa. Samalla se toimii suojauksena kiinteistön sähköverkolle. Sulakepohjaisten sähköliittymien vaihtoehdot on esitetty jakeluverkonhaltijoiden liittymishinnastossa.

Kaikki kohteet tarvitsevat liittymissopimuksen, verkkosopimuksen sekä sähkön myyntisopimuksen.

Ensisijaisesti ISS:n nettisivuilta, häiriökartasta. Lisäksi soittamalla vikapäivystyksen numeroon (jota emme suosittele alle tunnin kestäneissä sähkökatkoissa).

Valojen välkkyminen voi johtua lyhyestä, muutaman sekunnin sähkökatkosta tai jännitteen laadun puutteista. Jännitteen laatua voi huonontaa esimerkiksi kiinteistön sähköverkon kuormituksen paikallinen kasvu tai sähköyhtiön verkossa esiintyvä vika. Jos välkyntä tai valojen himmentyminen jatkuu pidemmän aikaa tai sähkönlaadussa ilmenee jotakin muuta normaalista poikkeavaa, on syytä ottaa yhteyttä vikapäivystykseen.

Lyhyet, sekuntien tai muutaman minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon normaaleja, joskin harmillisia tapahtumia. Laitteet on tarkoitettu toimimaan myös näissä tilanteissa. Ikääntyminen heikentää laitteiden kestävyyttä ja voi pahimmassa tapauksessa rikkoa laitteen sähkökatkon yhteydessä. Toiset laitteet häiriintyvät katkoksista, esimerkiksi kotitietokone voi jumiutua ja vaatia pistokkeen irrottamisen muutamaksi minuutiksi. Herkimpiä laitteita, kuten tietokoneita, voi yrittää suojata esim. pistorasiaan asennettavilla ylijännitesuojilla tai sähköpääkeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla.

Tietokoneelle ja muille tärkeille sähkölaitteille kannattaa hankkia UPS-suojaus, joka suodattaa jännitteen vaihtelut sekä turvaa tietojen tallentamisen ja laitteen turvallisen alasajon sähkökatkon aikana. Jos katkeamaton sähkönjakelu on välttämättömyys, kannattaa hankkia oma varasähköjärjestelmä, esimerkiksi maatiloille polttomoottori- tai traktorikäyttöinen aggregaatti.

Tarkista ensin sulakkeet ja selvitä onko naapurillasi sähköt.

Jos sähköt katkeavat laajemmalta alueelta, on häiriö jo tiedossa ja korjaustoimenpiteet aloitettu. Tällöin vikapäivystykseen ei tarvitse ilmoittaa sähkökatkosta. Laajojen sähkökatkojen aikana vikapalvelunumerot voivat ruuhkautua.

ISS:n kotisivuilla olevasta häiriökartasta löydät tietoa kotikuntasi sähkönjakelun keskeytyksistä.

Mittauspalvelut

Sähkönkulutukseen vaikuttavat monet asiat, kuten ulkoilman lämpötila, sähköä kuluttavien laitteiden määrä, asukkaiden lukumäärä ja ikä sekä asukkaiden omat kulutustottumukset (esimerkiksi sähkösaunan käyttö, valmiustilassa olevat laitteet tai lämpimän veden kulutus). Voit seurata omaa sähkönkulutustasi Online-palvelumme kautta ja pohtia, mitkä toiminnot lisäävät sähkön kulutusta. Voit myös kysyä apua asiakaspalvelustamme.

Mittareita vaihdetaan mm. verkostosaneerausten yhteydessä jolloin mittareiden kommunikointitapa muuttuu. Sovimme vaihtoajat kohdekohtaisesti.

Ei tule. Jos asentajan täytyy päästä vaihtamaan sähkömittari asunnossasi tai tilassa, jonne ei ole vapaata pääsyä, sovimme asennuksen sellaiseen ajankohtaan, jolloin olet paikalla. Tiedotamme kaikissa tapauksissa asennustöiden alkamisesta talossasi/taloyhtiössäsi. Kerros- ja rivitaloissa asuntoihin ei yleensä tarvitse mennä lainkaan sisälle.

Asentajamme esittävät henkilökorttinsa.

Kyllä. Hetkelliseen noin 15 minuutin sähkökatkokseen kannattaa siis varautua mittarin vaihdon yhteydessä, erityisesti jos käytössä on lääkinnällisiä laitteita. Sähkökatkos ei vahingoita laitteita, mutta tietokoneet, digiboksit ja muut herkät sähkölaitteet kannattaa irrottaa sähköverkosta ennen mittarinvaihtoa. Tiedotamme mittarin vaihtoajankohdasta etukäteen.

Sähkömittarista ja sen vaihdosta ei aiheudu sinulle erillisiä kustannuksia.

Ei. Vanhat mittarit poistetaan käytöstä ja toimitetaan kierrätykseen.

Jos sinulla on pääsy energiamittarillesi, voit seurata siitä omaa kulutustasi. Kulutustietojasi voit seurata myös Wattis online-palvelun kautta.

Voit katkaista sähköt asunnostasi kaukoluettavan mittarin kytkentäpainikkeesta tai irroittamalla ryhmäsulakkeet. On tärkeää, että mittarille jää sähköt päälle. Näin mittarin tiedonsiirtoyhteys energiayhtiön järjestelmiin säilyy ja lukemat voidaan kaukolukea. Sähkötöiden ajaksi sähköt on aina katkaistava poistamalla sulakkeet tai sulkemalla pääkytkin.

Ei voi. Sähkötöiden ajaksi sähköt katkaistaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti esimerkiksi sulakkeet poistamalla tai pääkytkimestä.

Ei voida. Kaukoluentajärjestelmä on tietoturvattu ja kulutustietoihin pääsevät käsiksi vain energiayhtiö ja asiakas itse.

Mittari kuluttaa sähköä noin 4-13 kilowattituntia vuodessa mittarista riippuen. Mittarin kuluttama sähkö ei kerrytä mittarin lukemaa.

Voit helposti vaikuttaa sähkönkulutukseesi sammuttamalla virran tarpeettomista sähkölaitteista ja varmistamalla, että laitteet eivät jää valmiustilaan. Valmiustila kuluttaa yllättävän paljon sähköä, siksi esimerkiksi kännykän laturi kannattaa irrottaa seinästä latauksen jälkeen ja televisio sammuttaa virtakytkimestä. Vialliset tai vanhat, paljon energiaa kuluttavat laitteet kannattaa korjauttaa tai vaihtaa uusiin. Jääkaapin keskilämpötilan tulee olla +5 ºC ja pakastimen -18 ºC ja ne tulee puhdistaa ja sulattaa säännöllisesti. Kiinnitä myös huomiota lämpimän veden kulutukseesi ja pese vain täysiä astian- ja pyykinpesukoneellisia. Kerromme mielellämme lisää mahdollisuuksista säästää energiaa. Lisää energiansäästövinkkejä löydät Motivan sivuilta.

Jos kyseessä on kaksiaikainen mittari (yösähkö), asetetaan mittarin kello oikeaan aikaan asennuksen yhteydessä niin, että mittaus ja yökuormaohjaukset menisivät päälle ja pois oikeisiin kellonaikoihin. Yksiaikaisissa mittareissa (yleissähkö) kellonajan asetusta ei tehdä asennuksen yhteydessä, vaan mittarin kellonaika ja päiväys päivittyvät, kun mittari saa ensimmäisen kerran yhteyden järjestelmään. Riippuen olosuhteista tähän ensimmäiseen onnistuneeseen yhteyteen voi mennä päiviäkin, jona aikana mittarin väärä aika saattaa aiheuttaa ihmetystä.

Lukemien kumulatiivinen (kertyvä kulutus) rekisteröinti mittarilla tapahtuu normaalisti vaikka mittari ei olisikaan oikeassa ajassa.

Muutto

Asukkaan pitää aina tehdä erillinen ilmoitus muutosta haluamalleen sähkönmyyjälle, koska tieto muutosta ei kulje postin tai maistraatin kautta. Muuttoilmoitus kannattaa tehdä heti kun tiedät muuttopäiväsi, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen muuttopäivää. Samalla voit tehdä sähkösopimuksen halutusta muuttopäivästä eteenpäin. Muuttoilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti.

Näin varmistat, että muuttaessasi sähköt ovat kytkettynä ja vältyt ikäviltä yllätyksiltä. Muuttoilmoituksen voit tehdä muuttoilmoituslomakkeellaWattis online-palvelumme kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme puh. 05 683 5209. Samalla voit myös irtisanoa vanhan sopimuksesi.

Vanhan asunnon sähkösopimus tulee aina irtisanoa vähintään kaksi viikkoa ennen poismuuttopäivää. Näin varmistat, ettet joudu maksamaan uuden asukkaan sähkön käytöstä. Muuttoilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti. Jos sinulla on kaukoluettava mittari tai et pääse itse lukemaan mittaria, huolehtii verkkoyhtiö mittarinluvusta. Voit myös itse ilmoittaa muuttopäiväsi mittarilukeman sähköyhtiöllesi.

Poismuutosta voit ilmoittaa muuttoilmoituslomakkeellaWattis online-palvelumme kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme puh. 05 683 5209.

Omasta sähköntuotannosta

Pientuotannolla tarkoitetaan enintään 100 kVA tehoista sähköntuotantolaitosta, jonka tuottama sähkö menee pääosin tuottajan omaan käyttöön.

Pientuotantolaitokset ovat yleensä aurinkopaneelijärjestelmiä, tuulivoimaloita tai pieniä biopolttolaitoksia. Lue lisää tästä linkistä.

 • Ota yhteys kunnan rakennusvalvontaan ja selvitä rakennus- ja toimenpideluvan tarve ennen laitteiston hankintaa
 • Varmista sähköverkonhaltijalta jo ennen tuotantolaitoksen hankintaa, että laitos täyttää sähköverkon ja sähköturvallisuusmääräysten vaatimukset
 • Jakeluverkonhaltija auttaa selvittämään mm. verkkoon liittämismahdollisuudet ja  -kustannukset sekä suunnittelee ja toimittaa liittymän.
 • Tee tuotannon siirtosopimus paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa.
 • Ota yhteys valitsemaasi sähkönmyyjään ja tee sopimus ylijäämäsähkön myymisestä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen valmistumista.
 • Ilman voimassa olevaa sopimusta ei ylijäämäsähköstä saa hyvitystä.

Liittymispisteessä on oltava tuntirekisteröivä kaukomittaus ja kaksisuuntainen mittari, joka mittaa erikseen verkkoon syötetyn ja verkosta otetun energian.

Paikalliselta jakeluverkonhaltijalta saa mittaustiedot laskutusta ja seurantaa varten.

Huomaa, että jakeluverkonhaltija laskuttaa sinulta sekä verkosta otetun että verkkoon syöttämäsi energian siirrosta, voimassa olevien hintojensa mukaisesti.

Verkkoon syötetty energia hyvitetään laskulla.

Sähkön verkkoon annosta maksetaan tehdyn sopimuksen mukaan NordPool Spotin noteeraama Suomen hinta-alueen arvonlisäveroton tunneittainen spot-hinta.

Jos mikrotuottaja on alv-velvollinen, spot-hintaan lisätään alv 24 %.

Tässä todettu hinta on voimassa toistaiseksi. Imatran Seudun Sähkö Oy varaa mahdollisuuden muuttaa verkkoon annon hinnoittelua kuukauden ilmoitusajalla.

Sähkön käyttö

Etäluettavissa kohteissa käytetty sähkö näkyy sähkölaskussa reaaliajassa. Kovalla pakkasella sähköllä lämpiävissä kohteissa tulee sähkölaskukin olemaan suurempi kuin leudolla säällä.

Arviolaskutuksen piirissä olevissa kohteissa määräytyy kulutusennuste edellisen vuoden toteutuneen kulutuksen mukaan. Pakkastalvena sähköä voi mennä edellisvuotta enemmän. Kulutusarviota voi muuttaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Muuten laskutus tasataan mittarinlukemisen jälkeen.

ISS:n asiakkaista kaikki ovat kaukoluennan piirissä. Kaukoluettavien kohteiden laskutus perustuu todelliseen mitattuun sähkön käyttöön, joten sähkönkulutuksen pieneminen vaikuttaa laskun suuruuteen välittömästi. Kulutusennuste taas päivittyy pienellä viiveellä toteutuneen kulutuksen perusteella. 

Sähkösopimukset

Tarjoamme monipuolisen kattauksen sähkötuotteita, joista varmasti löytyy jokaiselle sopiva vaihtoehto. Verkkokaupassamme hintalaskuri laskee sinulle edullisimman sähkösopimuksen. Tuotteisiin voit tutustua myös tuotteet ja hinnat sivustolta.  Voit myös soittaa  asiakaspalveluumme puh. 05 6835 209 tai pyytää tarjousta sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@issoy.fi (kuluttaja-asiakkaat) tai yritysmyynti@issoy.fi (yritysasiakkaat).

Voit kilpailuttaa sähkönmyynnin joko pyytämällä tarjouksia eri sähkönmyyjiltä tai vertailemalla hintoja esimerkiksi Energiamarkkinaviraston www.sahkonhinta.fi –sivustolla. Sähkön siirtopalvelua ei voi kilpailuttaa.

Uusi myyjä hoitaa vanhan sopimuksen irtisanomisen sekä sopii verkkopalveluyhtiön kanssa mittarin luennasta. Myyjän vaihto on maksutonta. kerran vuodessa. 

Huomioithan, että määräaikainen sopimus estää myyjän vaihdon kesken sopimuskauden. Sopimuksen voimassaolon voit tarkastaa sopimusvahvistuksesta tai tiedustella myyntiyhtiösi asiakaspalvelusta.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla. Hinnan- ja sopimusehtojen muutoksista tulee ilmoittaa kuluttaja-asiakkaille kuukautta ja muille asiakkaille vähintään kahta viikkoa ennen niiden voimaantuloa. Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, tulevat muutokset voimaan siitä päivästä lukien kun laki tai päätös on tullut voimaan (esimerkiksi muutokset arvonlisäveroprosentissa).

Määräaikainen sopimus sitoo molempia sopijapuolia koko sopimuksessa määritellyn määräajan. Määräaikaisen tuotteen hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden mikäli sähköön kohdistuviin veroihin ja viranomaismaksuihin ei tule muutoksia.

Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa vaan se on ostettava aina paikalliselta sähkönsiirtoyhtiöltä eli jakeluverkonhaltijalta.

Verkkopalvelut

Imatran kaupunki omistaa katuvalot ja hallinnoi niitä.  Näin ollen sammuneista katuvaloista tulee ilmoittaa Imatran kaupungille. Kaupunki tilaa tarvittaessa huoltotyöt Imatran Seudun Sähkönsiirrolta ja korjaukset suoritetaan pääasiallisesti virka-aikana.

Akuuteista vika- ja vaaratilanteista voi soittaa Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n vikapäivystykseen numeroon 050 344 1241. Katuvaloihin ei suoriteta korjaustoimia päivystysaikana muutoin kuin pakottavissa tapauksissa.

Jakeluverkossa voi olla vika laajalla alueella ja useat soittajat ovat ruuhkauttaneet vikapäivystyksen. Jos huomaa, että isompi alue (esim. naapurit tai koko kylä) on myös sähköttömänä, silloin tieto sähkökatkosta on tullut jo sähköyhtiölle automaattisen hälyytysjärjestelmän ansiosta. Asian voi tarkistaa myös häiriökartasta. Jos vika löytyy kartasta, tieto sähkökatkosta on jo meillä. Tällöin voi rauhassa odotella sähköjen takaisin palautumista.

Sähkökatkon kestosta on mahdotonta antaa arviota ennen kuin vika on löydetty. Kun vikapaikka saadaan eristettyä ja rajattua, voidaan sähkö palauttaa yleensä kaikkialle muualle kuin vikapaikan välittömään läheisyyteen. Kun vika on saatu rajattua ja korjaustoimet määriteltyä, tämän jälkeen on mahdollista antaa jonkinlainen arvio sähkökatkon kestosta.

Lyhyt, muutaman sekunnin tai minuutin mittainen sähkökatko on usein sähköverkon oma varotoimenpide, jolla estetään pitemmän katkon syntyminen. Ne aiheutuvat oksan, eläimen tai ukkosen aiheuttamasta ohimenevästä viasta, jonka takia sähköt ensin katkeavat ja kytkeytyvät sitten automaattisesti uudelleen. Tällaisissa tapauksissa ei ole tarvetta soittaa vikanumeroon.

Voit tilata puunkaatoapua avuksesi teknisestä asiakaspalvelusta. Puun kaatamisesta, tarvittavista luvista ja jälkikäsittelystä huolehtii tontin omistaja. Lisätietoja löydät täältä.

Wattis Online-palvelusta

Wattis online-palvelussa voit hoitaa sähköasioitasi kellon ympäri. Palvelussa voit

 1.  Katsoa sopimustietojasi
 2.  Tehdä sähkösopimuksen
 3.  Selata sähkölaskuja
 4.  Seurata sähkönkulutustasi
 5.  Muuttaa yhteystietojasi
 6.  Ilmoittaa pois muutostasi
 7.  Antaa palautetta
 8.  Rekisteröityä häiriötiedotteiden saajaksi ja hallinnoida tiedoteasetuksia

Ässä ja Bonus

Saat Bonusta, jos olet S-ryhmän omistajajäsen ja valitset sähkönmyyntituotteeksesi jonkun Imatran Seudun Sähkö Oy:n Ässä-sähkösopimuksista tai Huoleton-sähkösopimuksen.

Lähettämällä sähköpostilla yhteystietosi ja S-etukortin numeron osoitteeseen asiakaspalvelu@issoy.fi.

tai

Voit tehdä Ässä-sopimuksen verkkokaupassamme tai Wattis online-palvelussa.

tai

Soita Imatran Seudun Sähkö Oy:n asiakaspalveluun 05 683 209.

Määräaikainen sähkösopimus sitoo sinua määräajan loppuun saakka. Voit tehdä sopimuksen kuitenkin etukäteen ja määräajan umpeuduttua sopimuksesi vaihtuu Ässä-tuotteeksi, jolloin alat kerryttämään Bonuksia sähkölaskustasi.

Voit tehdä sopimuksen heti ottamalla yhteyttä Imatran Seudun Sähkön asiakaspalveluun. Yhteydenoton jälkeen sopimuksesi vaihtuu Ässä-tuotteeksi noin kahden viikon kuluttua, jonka jälkeen alat kerryttämään Bonuksia sähkölaskustasi.

Voit tehdä sopimuksen heti ottamalla yhteyttä Imatran Seudun Sähkön asiakaspalveluun. Yhteydenoton jälkeen sopimuksesi vaihtuu Ässä-tuotteeksi noin kahden viikon kuluttua, jonka jälkeen alat kerryttämään Bonuksia sähkölaskustasi.

Bonusta kertyy sähkölaskun arvonlisäverollisesta sähkömyynnin osuudesta sisältäen energia- ja perusmaksun (ei sähkönsiirrosta, eikä sähköverosta).

Ei saa. Bonusta voi kerryttää vain sähköenergian osuudesta.

Bonus maksetaan asiakasomistajatalouden pääjäsenen etujen maksutiliksi määritellylle tilille S-Pankkiin. Sähkönmyynti kirjautuu bonusostoksi, kun olet tehnyt energiayhtiön kanssa sähkönmyyntisopimuksen, antanut suostumuksen energiayhtiölle välittää sähkömyyntitiedot osuuskaupan asiakasomistajajärjestelmään ja maksanut sähkölaskusi.

Kertyneet S-ryhmän Bonukset näkyvät Bonuskertymässäsi pääsääntöisesti siinä kuussa kun olet laskusi maksanut. Jos olet maksanut sähkölaskusi kuun loppupuolella ei Bonus välttämättä ehdi kyseisen kuun saldoon, vaan tulee mukaan vasta seuraavan kuun Bonuslaskelmaan. Sähkö laskutetaan takautuvasti niin, että esim. elokuussa käytetty sähkö laskutetaan syyskuussa. Sähkölasku kerryttää ko. tapauksessa siis syyskuun bonuskertymää.

Bonuksen suuruus riippuu kokonaisostoksiesi määrästä. Kun sähkö-, vakuutus-, ravintola-, polttoaine- ja kauppalasku kasvattavat samaa pottia, ne voivat yhdessä nostaa bonusprosenttia ja pienentää laskujasi. Näin säästät selvää rahaa.

Valitettavasti eivät saa. Bonus on tarkoitettu vain kuluttaja-asiakkaille.

Ota yhteys lähimpään S-ryhmän toimipisteeseen jossa voit liittyä asiakasomistajaksi tai mene osoitteeseen https://www.s-kanava.fi/web/s/liity-asiakasomistajaksi.