Sähkön alkuperätiedot

Sähkön alkuperä ja päästöt on määritetty pääosin Suomessa tuotetun sähkön tuotantojakauman mukaan, uusiutuva sertifioitu sähkö vähennettynä.

Sertifioidut tuuli- ja vastapainevoimalaitosten osuudet on laskettu todellisen päästön mukaisesti.

Lisätietoa sähkön alkuperän määrittämisestä on osoitteissa
www.energiavirasto.fi/sahkon-alkupera
www.energiavirasto.fi/jaannosjakauman-julkaisut

Myymästämme sähköstä tuotettiin vuonna 2019:

 • 14,20 % uusiutuvilla energianlähteillä
 • 39,24 % fossiilisilla energianlähteillä
 • 46,56 % ydinvoimalla

Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesivoima, biopolttoaineet ja tuulivoima.

Fossiilisia energianlähteitä ovat mm. kivihiili, öljy ja maakaasu.

Myymämme sähkön tuottamisesta syntyi vuonna 2019 keskimäärin:

 • 225,71 g/kWh hiilidioksidipäästöjä
 • 1,29 mg/kWh käytettyä ydinpolttoainetta

Uusiutuva sähkö:

Myimme asiakkaillemme vuonna 2019 uusiutuvaa sähköä yhteensä 14 144 MWh.

Myymämme uusiutuva sähkö on 100 % uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Käytetyt yksiköt:

 • kW = kilowatti, tuhat wattia, tehon yksikkö
 • kWh = kilowattitunti, energian yksikkö
  1 kWh energiaa kuluu, kun 1 kW teho on päällä 1 tunnin ajan
 • g = gramma
 • kg = kilogramma = ”kilo” = tuhat grammaa
 • mg = milligramma = gramman tuhannesosa = kilon miljoonasosa