Ohjeita urakoitsijoille ja suunnittelijoille

 1. Sähköurakoitsijan tai sähkösuunnittelijan tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen kohteen kytkentää seuraavat tiedot sähköistettävästä kohteesta verkkoyhtiölle:
  • yleistietolomake, josta tulee selvitä kohteen tietojen lisäksi: haluttu tuote, pääsulakkeet, mittauksen etusulakkeet, mahdolliset virtamuuntajat, muuntosuhde, lämmitysmuoto ja suunniteltu kytkentäaika
  • asemapiirros, johon on merkitty liittymiskaapelin reitti ja pääkeskuksen sijainti
  • pääkaavio
 2. Rakennuttaja huolehtii liittymisjohdon rakennuttamisesta sovittuun liittämiskohtaan (jakokaappi, pylväs, muuntamo) asti ja vastaa sen kustannuksista. Liittymisjohto on kartoitettava asemapiirrokseen (laatu ja pituus). Läpivienneissä on käytettävä sileitä, riittävän suuria putkia (100 mm). Kaapeliojan on oltava 70 cm syvä. Kivet on poistettava ojasta. Liittymiskaapelin tulee olla vähintään Al 25mm2 tai vastaavaa (esim. AXMK 4×25). Haja-asutusalueilla on käytettävä Al 35mm2 tai vastaavaa (esim. AXMK 4×35).
 3.  Tuntimittaus vaaditaan kaikkiin yli 63 A -kohteisiin. Yhteismittauskeskuksissa tulee olla lopulliset asuntojen merkinnät tehtynä ennen mittarointia. Asuntojen nousut pitää myös olla kytketty, jotta mittaukset voidaan tarkastaa. Mahdolliset virtamuuntajat tulee olla luokkaa 0,2 s.
 4.  Yksi mittalaiteristikko riittää kaikissa kohteissa (katuvalokeskuksia lukuun ottamatta). Mittauskeskusten tulee olla mallia “kaukoluenta” eli pääkytkin vasta mittauksen jälkeen.
 5.  Sähköurakoitsijan tulee sopia kiinteistön liittämisestä sähköyhtiön verkkoon kaksi viikkoa ennen kytkentää. Suurissa kohteissa (> 3×63 A) ja haja-asutusalueilla alustava kytkentä on sovittava jo rakentamispäätöstä tehtäessä.
 6.  Sähköurakoitsijan on tehtävä/teetettävä kohteessa vaadittavat tarkastukset. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee jättää laitteiston haltijalle. Urakoitsija tilaa kytkennän yleistietolomakeella ja vastaa samalla siitä, että kohde on määräysten mukainen ja että sen voi liittää sähköverkoon. Mikäli kohde ei ole asianmukaisessa kunnossa (esim. liittymisjohdon suojaus on puutteellinen), kohdetta ei kytketä ja käynti veloitetaan urakoitsijalta.
 7.  Asiakkaan/urakoitsijan pyynnöstä tehtävät työt (irrotus/kytkentä, mittalaitteen vaihto, keskuksen siirto jne.) ovat maksullisia. Työt laskutetaan sovitusti joko rakennuttajalta tai sähköurakoitsijalta.

Tarvittaessa urakoitsijoita ja suunnittelijoita ohjeistaa tekninen asiakaspalvelu.