Verkkopalvelutuotteet

Verkkopalvelutuotteet ja ehdot

Valittavanasi on kolme erilaista pienkäyttäjän verkkopalvelutuotetta, kun pääsulakkeesi on enintään 3 x 100 A. Tarjolla olevia vaihtoehtoja voit vertailla vuosiennusteesi perusteella. Meidän asiakkaana vuosiennusteesi on tallennettu järjestelmään, jonka voit helposti tarkistaa Wattis online-palvelustamme.

Verkkopalvelutuotteet ja niiden mittaus

Verkkopalvelulle on olemassa yleis-, aika-, kausi- ja tehotuotteita. Verkkopalvelutuotteet ovat vapaavalintaisia, eli asiakas voi valita tuotteista haluamansa käyttökohteen energiantarpeen mukaisesti. Lisäksi tuotteen ja sitä vastaavan mittaustavan valintaan vaikuttaa energian kulutusprofiili, johon vaikuttaa esimerkiksi käytettävä lämmitysmuoto tai toiminnan kausiluonteisuus.

Yleissiirto

Yleissiirto eli yleissähkö on 1-aikamittausta käyttävä siirtotuote, joka soveltuu kerros- rivi ja omakotitalokohteisiin sekä vapaa-ajanasuntoihin, jotka käyttävät vähän sähköä vuodessa (käytännössä alle 10.000 kWh).

Yleissähkön maksut muodostuvat kiinteästä perusmaksusta (euroa kuukaudessa) ja energiamaksusta (senttiä kilowattitunnilta). Energiankulutukseen perustuva siirtomaksu on aina samanhintaista, käytitpä sähköä milloin tahansa.

Hinnastossa on eriteltynä perusmaksu ja energiankulutukseen perustuva siirtomaksu. Näistä eristä muodostuu Yleissähkön siirtohinta.

Aikasiirto

Aikasiirto eli aikasähkö on 2-aikamittausta käyttävä siirtotuote. Tuote on hyvä vaihtoehto silloin, kun pystyt säätelemään pääasiallisen sähkönkäyttämisen yöaikaan ja jotka voivat hyödyntää lämmitykseen ja lämpimän veden tuottamiseen edullisempia yötunteja.

Aikasähkön siirtomaksut muodostuvat kiinteästä perusmaksusta (euro/kk) ja kahdesta päivä/yö –jaottelua käyttävästä energiamaksusta (sentti/kWh).

Kausisiirto

Kausisiirto eli kausisähkö on myös 2-aikamittausta käyttävä siirtotuote. Se sopii puolestaan asiakkaille, joiden energiantarve painottuu kesäaikaan ja joilla on mahdollisuus rajoittaa sähkönkulutustaan talvikauden arkipäivinä.

Kausisähkön hinnoittelu muodostuu kiinteästä perusmaksusta (euroa/kk) sekä kahdesta energiamaksusta, jotka on jaoteltu talvipäivä/muu aika –mukaisesti.

Tehosiirto

Pienjännitetehosiirtotuote on tarkoitettu yrityksille, joissa pääsulake on yli 100 A (0,4 kV:n liittymä).

Keskijännitetehosiirtotuotteet on tarkoitettu yrityksille, jotka omistavat kuluttajamuuntamon (20 kV:n liittymä).