Saavutettavuusseloste

Imatran Seudun Sähkö Oy pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin ja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimustasojen A ja AA:n mukaisesti. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/wcag-2-1/
Tämä saavutettavuusseloste koskee www.issoy.fi -verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Imatran Seudun Sähkö Oy:n verkkosivusto täyttää kriittiset A ja AA -kriteerit osittain ja sivuston saavutettavuutta pyritään parantamaan vuoden 2021 aikana. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain noudattamatta jättäminen ja kohtuuton rasite:

  1. Imatran Seudun Sähkö Oy:n sivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia.


Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.6.2021 ja julkaistu 21.6.2021. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomasit Imatran Seudun Sähkö Oy:n verkkosivustolla saavutettavuuspuutteita, kerro siitä meille! Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi ja saavutettavan verkkosivuston takaamiseksi. Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voi osoitteeseen asiakaspalvelu@issoy.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Toivomme ensisijaisesti, että saavutettavuusongelmista annetaan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuutta. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet, miten valitus tehdään ja käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero 0295 016 000 (vaihde)