Pientuotanto

Pientuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettävää pientä (näennäisteholtaan enintään 1000 kilovolttiampeeria) sähköntuotantolaitosta, jonka tuottama sähkö menee pääosin tuottajan omaan käyttöön. Pientuotantolaitokset ovat yleensä aurinkopaneelijärjestelmiä, tuulivoimaloita tai pieniä biopolttolaitoksia.

Oma sähköntuotanto on myös mahdollista liittää jakeluverkkoon ja myydä omasta käytöstä ylijäänyt sähkö valitsemallesi sähkön myyntiyhtiölle. Mikrotuotantoa varten ei tarvitse rakentaa tai vahvistaa sähköverkkoa, jos tuotanto liitetään sähkönkulutuspaikan yhteyteen ja liitettävä teho jää kulutuspaikan tehoa pienemmäksi. Jos tuotantoteho ylittää kulutusliittymän koon, verkkoa voidaan joutua vahvistamaan. Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Oman pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Kun suunnittelet oman mikrotuotantolaitteiston hankintaa ja verkkoon liittämistä, etene seuraavasti:

Mitä tulee tehdä, jos aikoo rakentaa oman pientuotantolaitoksen?

Kuinka sähkön mittaus toimii?

Liittymiskohdassa on oltava kaksisuuntainen etäluettava mittari, joka mittaa erikseen verkkoon syötetyn ja verkosta otetun energian.

Paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä saa mittaustiedot laskutusta ja seurantaa varten.

Oletko Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n asiakas?

Pientuotantolaitoksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys tekniseen asiakaspalveluun puh. 05 683 5209.