Eka Energiaselvitys

Paras energiatehokkuus ja suurin säästö?
Älä arvaile, vaan tee Eka Energiaselvitys!

Eka Energiaselvitys on ensimmäinen asia, joka kannattaa tehdä suunniteltaessa energiatehokkuustoimia ja -investointeja. Esimerkiksi lämpöpumpun tai aurinkovoimalan hankinta on mittava rahallinen panostus, joka tulee tehdä aina luotettavien tietojen pohjalta. Selvittämällä ensin omiin tarpeisiisi sopivimmat energiaratkaisut varmistat toimillesi parhaan tuoton. Pelkkien olettamuksien tai likimääräisten arvioiden varassa tehty ratkaisu voi olla taloudellisesti kannattamaton.

Toteutamme Eka Energiaselvitykset yhteistyössä Energy Plus Engineering Oy:n kanssa. 

Eka Energiaselvitys maksaa itsensä takaisin nopeasti, jopa alle vuodessa.

Voit ansaita investoimalla kattavimpaan energiaratkaisuun

Suosittelemme Eka Energiaselvitystä erityisesti omakotitalo-, yritys- ja taloyhtiöasiakkaille, jotka miettivät keinoja energiakustannusten pienentämiseen, päivitystä lämmitysratkaisuun tai aurinkovoimalan hankkimista. Lämmitysjärjestelmän muutos tai aurinkovoimalan hankinta on pitkäaikainen investointi. Laitteiston pitkän elinkaaren aikana hyvin suunniteltu energiaratkaisu voi tuottaa tuhansia euroja enemmän kuin vaihtoehtoinen karkeiden olettamuksien pohjalta toteutettu ratkaisu. 

Luotettava arvio eri energiaratkaisujen tuottamista hyödyistä ja konkreettiset ehdotukset energiakulujen pienentämiseen

Eka Energiaselvityksessä perehdymme aluksi käytössäsi oleviin energiaratkaisuihin ja energian kulutukseen. Tutkimme mihin, milloin ja miten paljon käytät energiaa, sekä mistä energiakustannuksesi muodostuvat. Yksistään näistä tiedoista voi olla suuri hyöty energian säästössä ja kustannusten leikkaamisessa.

Suurimmat hyödyt saavutetaan yleensä energiatehokkuusinvestoinneilla kuten aurinkovoimalalla tai lämpöpumpulla. Eka Energiaselvityksessä lasketaan mahdollisimman tarkasti vaihtoehtoisten energiaratkaisujen vaikutukset energian käyttöön ja kustannuksiin. Lisäksi annamme tietoja investointien tyypillisistä toteutuskustannuksista.

Selvityksen lopuksi esitämme yhteenvedon vaihtoehtoisten energiaratkaisujen tai toimien vaikutuksista, sekä laskelmien tulokset niiden taloudellisesta kannattavuudesta. Annamme lisäksi suositukset parhaista energiatehokkuustoimista. Näiden tulosten pohjalta sinun on helppo suunnitella energiankäyttöäsi järkevämmäksi ja valita tuottavimmat energiainvestoinnit.

Esimerkki: Aurinkosähköselvitys

ekaenergia_esim1

Yllä oleva kaavio havainnollistaa omakotitalon aurinkovoimalan mitoituksen vaikutusta aurinkovoimalan kannattavuuteen. Aurinkovoimalan kannattavuus on laskettu kahdella eri mitoitusvaihtoehdolla huomioiden aurinkovoimaloiden tuotantoarviot ja asiakkaan sähkönkäytön. Asiakkaan vuotuinen säästö muodostuu ostosähkön vähenemisestä ja korvauksesta, joka on saatu verkkoon myydystä energiasta. Esimerkissä on käytetty kohteen nykyisten sähkösopimusten hintoja, ostetun sähköenergian hintana 13 snt/kWh, ja siirtokustannukset sekä perusmaksut verkkopalveluhinnaston mukaisesti sisältäen ALV:n.

Valitsemalla suuremman aurinkovoimalan asiakas säästää käyttökustannuksissa 380 € enemmän vuodessa kuin pienemmällä voimalalla. Tällöin Eka Aurinkosähköselvitys (250 €) maksaa itsensä takaisin alle vuodessa investoinnilla saavutettavista säästöistä. Mikäli asiakas olisi valinnut pienemmän aurinkovoimalan, nämä säästöt olisivat jääneet saamatta.

Aurinkovoimalan pitkän elinkaaren aikana oikea mitoitus näyttelee keskeistä roolia investoinnin kannattavuuden näkökulmasta. Esimerkissä suurempi aurinkovoimala tuottaa asiakkaalle laitteiston normaalin elinkaaren aikana noin 10 000 € enemmän. Laskennassa on käytetty varsin maltillista 13 snt/kWh sähkön hintaa, joten korkeampi sähkön hinta kasvattaa vain entisestään investoinnin tuottoja ja kannattavuutta.

Esimerkki: Lämpöpumppuselvitys

ekaenergia_esim2

Yllä oleva kaavio havainnollistaa öljylämmitteisen omakotitalon maa- ja ilmavesilämpöpumpun käyttökustannuksia ja kannattavuutta. Esimerkissä on käytetty asiakkaan nykyisten sähkösopimusten energiahintoja, ostetun sähköenergian hintana 13 snt/kWh, ja siirtokustannukset verkkopalveluhinnaston mukaisesti, sisältäen ALV:n.

Selvityksen perusteella, valitsemalla maalämpöpumpun asiakas saa 610 € suuremman säästön vuodessa kuin ilma-vesilämpöpumpulla. Lisäksi sähkönhinnan vaihtelut eivät vaikuta yhtä voimakkaasti maalämpöpumpun kannattavuuteen, koska sen tehokerroin on ilma-vesilämpöpumppua korkeampi. Eka Lämpöpumppuselvitys (663 €) maksaa itsensä takaisin noin vuodessa investoinnin jälkeen saavutettavista säästöistä, joita ei olisi saavutettu, jos valinnassa olisi päädytty ilma-vesilämpöpumppuun.

Eka Energiaselvitys

Omakotitalo

Aurinko 248 € (sis. alv)

Selvitys aurinkovoimalan mitoituksen vaikutuksista päätöksenteon tueksi

 • Aurinkosähkövoimalan eri mitoitusvaihtoehdot, vaikutus sähkökustannuksiin, investointiarviot
 • Sähkötuotteiden vertailu

Aurinko ja lämpö 663 € (sis. alv)

Selvitys esimerkiksi lämmitystavan muutosta suunniteltaessa päätöksenteon tueksi

 • Lämmönlähteiden vertailut: maa-, ilmavesi- ja ilmalämpöpumppu, vertailukohtana olemassa oleva lämmitysjärjestelmä, käyttökustannus- ja investointiarvio, eri mitoitusvaihtoehdot
 • Aurinkosähkövoimalan eri mitoitusvaihtoehdot ja mitoituserot eri lämmöntuotantoskenaarioille, vaikutus sähkökustannuksiin, investointiarviot
 • Sähkötuotteiden vertailu

Kokonaisoptimi 992 € (sis. alv)

Selvitys esimerkiksi uudiskohteisiin sekä isompien remonttien yhteydessä, energiatehokkuuden kokonaiskuva

 • Lämmönlähteiden vertailut: maa-, ilmavesi- ja ilmalämpöpumppu, vertailukohtana olemassa oleva lämmitysjärjestelmä, käyttökustannus- ja investointiarvio, eri mitoitusvaihtoehdot
 • Aurinkosähkövoimalan vaikutus sähkökustannuksiin, investointiarvio, eri mitoitusvaihtoehdot ja mitoituserot eri lämmöntuotantoskenaarioille
 • Jos kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tai poistoilmalämpöpumpun vaikutus energiakustannuksiin
 • Sähkön varastointi, mitoitus, vaikutus energiakustannuksiin
 • Sähkötuotteiden vertailu

Yritykset ja taloyhtiöt

Räätälöity Eka Energiaselvitys

Selvitys räätälöidään asiakkaan tarpeisiin, ja se voi sisältää esimerkiksi:

 • Prosessissa syntyvän hukkalämmön tai jäähdytyksessä syntyvän lauhdelämmön hyötykäyttö
 • Lämmönlähteiden vertailut: maa-, ilmavesi- ja ilmalämpöpumppu, vertailukohtana olemassa oleva lämmitysjärjestelmä, käyttökustannus- ja investointiarvio, eri mitoitusvaihtoehdot
 • Aurinkosähkövoimalan vaikutus sähkökustannuksiin, investointiarvio, eri mitoitusvaihtoehdot ja mitoituserot eri lämmöntuotantoskenaarioille
 • Jos kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton, lämmöntalteenoton parantamisen tai poistoilmalämpöpumpun vaikutus energiakustannuksiin, sekä ilmanvaihdon aikaohjelmien mahdollinen säätöpotentiaali
 • Sähkön varastointi, mitoitus, vaikutus energiakustannuksiin
 • Sähkötuotteiden vertailu

Ota yhteyttä

asiakaspalvelu@issoy.fi tai puh. 05 683 5209 (ma-pe klo 9-15)