Tietoa meistä

Tarinamme

Imatra on suomalaisen sähkön alkulähteitä: Imatrankosken voimaa on hyödynnetty jo teollistumisen alkuajoista lähtien. Imatran Seudun Sähkö perustettiin yli 95 vuotta sitten, vuonna 1928. Siitä kehittyi heti suomalaisen energian edelläkävijä, joka mahdollisti Imatrankosken energian valjastamisen suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi. Yhtiön juuret ovat pysyneet sodasta ja muista suomalaista yhteiskuntaa mullistavista tapahtumista huolimatta samoina.

Olemme moderni energia-alan toimija ja mahdollistamme alueellisen hyvinvoinnin ja kehittymisen. Poikkeuksellinen omistajapohjamme tekee meistä uniikin energiayhtiön. Yli 2000 omistajaa ohjaa meidät luonnollisesti tukemaan paikallisyhteisöämme.

Tarjoamme asiakkaillemme hyväntuulista karjalaista palvelua ja ratkaisuja tämän päivän energiatarpeisiin. Digitalisoituvassa maailmassa tehtävämme luotettavana sähkön tarjoajana on entistäkin merkityksellisempi yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Kehityksen ansiosta jokaisen suomalaisen on mahdollista saada Imatraa töpselistä – tarvitsi sitä sitten kodin lämmittämiseen, akuuttiin matkapuhelimen akun lataukseen tai vaikkapa sähköautoiluun.

Yhtiön toiminta

Imatran Seudun Sähkö Oy:n pääliiketoiminta-alue on energialiiketoiminta eli sähkön hankinta ja myynti. Yhtiön muuta liiketoimintaa on konsernipalvelut, jotka on jaettu kolmeen osastoon; hallintopalvelut, asiakaspalvelu sekä talous- ja laskentapalvelut. Konsernipalvelut -yksikkömme hoitaa konsernimme tytär- ja osakkuusyhtiöidemme talous- ja hallintopalvelut.

Konsernirakenne

Imatran Seudun Sähkö Oy:n konsernin muodostavat emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy, tytäryhtiöt Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatra FNW Oy sekä Kaakon Energia Oy.

Tytäryhtiöt

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy

Tytäryhtiö, omistus 100 %

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama sähkömarkkinalain mukainen verkkoyhtiö, joka vastaa sähkönjakelusta sekä rakentaa ja ylläpitää jakeluverkkoa.

Kaakon Energia Oy

Tytäryhtiö, omistus 73,2 %

Kaakon Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 73,2 % omistama sähkönhankintayhtiö, jonka toisena omistajana on Parikkalan Valo Oy. Yhtiön pääliiketoiminta keskittyy Mankala-periaatteen mukaiseen sähkön hankintaan omistajayhtiöille.

Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistus ja hallinto

Omistuksen rakenne

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Yhtiöllä on 3.479.552 osaketta, joiden nimellisarvo on 0,50 euroa. A-osakkeita on 2.534.016 kpl ja S-osakkeita 945.536 kpl. Osakkeet on jaettu kahteen sarjaan; A-sarjaan ja S-sarjaan. A-sarjan osakkeilla on 1 ääni ja S-sarjan osakkeilla 20 ääntä. Yhtiökokouksessa on käytössä äänileikkuri, jonka mukaan kokousedustaja ei voi äänestää enemmällä kuin 3.200 A-osakkeen äänellä ja 32.000 S-osakkeen äänellä.

Vuoden 2023 lopussa osakkeenomistajia oli yhteensä 2 285 kpl. Osakkeiden omitussuhteen jakautuminen on seuraava:

Osakeomistus 31.12.2023

Kaupungit ja kunnat 2 kpl
Yritykset ja yhteisöt 97 kpl
Yksityiset 2 185 kpl
Omistajia yhteensä 2 285 kpl

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 15 jäsentä. Heistä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous.

Puheenjohtaja:
Saarelainen Tommi, apteekkari, FaT, MBA

Jäsenet:
Gummerus Carita, yrittäjä
Jäppinen Eero, tutkija, tekniikan tohtori
Korhonen Ossi, filosofian maisteri
Lattu Antero, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
Leppänen Jari, toimialajohtaja
Paul Lilli, FM
Markkanen Sanna, yrittäjä
Martikainen Katja, luokanopettaja
Mikkonen Pia, fysioterapeutti
Ojalainen Jussi, DI
Saarelainen Tapio, dosentti
Suojapelto Teemu, maanviljelijä
Välimäki Petri, kehityspäällikkö

Hallitus

Yhtiön hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallitus 2023 on seuraava:

Puheenjohtaja:
Välimäki Visa, insinööri

Varapuheenjohtaja:
Hietalahti Onni, asianajaja

Jäsenet:
Bergman Jukka-Pekka, kunnanjohtaja
Koivuranta Kari, MBA, insinööri
Kärkäs Pekka, maanviljelijä
Pekonen Jukka-Pekka, KM, luokanopettaja