Tilaa liittymän purkaminen

Mikä on sähköliittymä?

Sähköliittymällä tarkoitetaan kiinteistölle hankittua liittymisoikeutta sähköverkkoon.

Liittymä irtisanotaan vain silloin, jos esimerkiksi rakennuksen purkamisen johdosta sähkönkäyttö kohteessa lakkaa pysyvästi eikä kohteeseen ole tulossa uutta rakennusta, johon sähköä tarvitaan. Tällöin myös kaikki laskutus kohteesta päättyy.

Kerros- ja rivitaloissa liittymän omistaa taloyhtiö tai kiinteistön omistaja ja asunnon omistaja tai vuokralainen ei voi irtisanoa kiinteistön sähköliittymään. Yksittäisillä asunnoilla ei ole omia liittymissopimuksia.

Jos haluat irtisanoa sähkösopimuksesi muuton vuoksi, tee se muuttoilmoituslomakkeella.

Liittymää ei pidä irtisanoa esim. kiinteistöä myytäessä eikä muuton yhteydessä. 

Jos liittymissopimus irtisanotaan ja samalle paikalle halutaan uusi liittymä, liittymismaksu on irtisanotun liittymän aiempi liittymismaksu, mikäli se on liittymismaksuhinnaston mukaan määräytyvää maksua suurempi. Jos aiempi liittymismaksu on nykyisiä hintoja halvempi, veloitetaan liittymästä voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

Jos tontilta esim. puretaan rakennus ja tilalle on tarkoitus rakentaa lähivuosina uusi rakennus, liittymää ei kannata irtisanoa, koska tällöin joudutaan hankkimaan uusi hinnaston mukainen sähköliittymä uutta rakennusta varten. Tällaisessa tapauksessa liittymä kannattaa laittaa ylläpitotuotteelle, jolloin kohteesta peritään ylläpitotuotteen mukainen ylläpitomaksu.