Sponsorointi

Sponsoroinnin periaatteet

Olemme aktiivisesti mukana edistämässä oman toimialueemme hyvinvointia. Tuemme paikallisten urheiluseurojen nuoriso- ja harrastustoimintaa joukkuelajeissa. Tuemme myös pienimuotoisesti yksittäisiä paikallisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia ja -kampanjoita.

Yhteistyökumppanuus

Valitsemme vuosittain pääyhteistyökumppaneiksemme muutamia kohteita, joiden kanssa teemme aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Tällaisia kumppaneita ovat mm. IPV, IPS ja Ketterä.

Sponsorointikohteiden ja yhteistyökumppanuuksien määrä on vuosittain rajallinen. Sponsorointisopimusten ja tukimuotojen sisältö muodostuu tapauskohtaisesti resurssien ja mahdollisuuksien mukaan.

Yhteydenotot