Arvontojen säännöt

Tarjoamme säännöllisin välein asiakkaillemme mahdollisuuksia osallistua arvontaan. Lue alla olevat säännöt ennen osallistumista. Säännöt koskevat Imatran Seudun Sähkö Oy:n järjestämiä arvontoja.

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestäjä on Imatran Seudun Sähkö Oy.

Palkinnot

Palkinto ja/tai sen arvo on ilmoitettu arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinnon luovuttamisesta sovitaan voittajan kanssa. Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron.

Arvonnan suorittaminen

Palkinto arvotaan kaikkien määräaikaan mennessä yhteystietonsa jättäneiden kesken. Imatran Seudun Sähkö Oy:n henkilökunta tai samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Imatran Seudun Sähkö Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Voittajat

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista Imatran Seudun Sähkö Oy:n sosiaalisen median sivustoilla tai asiakasmateriaalissa arvonnan päätyttyä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Yhteystietojen käyttäminen

Arvontaan osallistuvilta pyydetään yhteystiedot, jotta voittajiin voidaan olla yhteydessä. Yhteystietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Yhteystiedot siirretään väliaikaiseen markkinointirekisteriimme ja niitä voidaan käyttää Imatran Seudun Sähkö Oy:n asiakas- ja markkinointiviestintään.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Sääntöjen muuttaminen

Arvonnan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä yleisiä arvonnan sääntöjä.