Oppaat ja sopimusehdot

Sähkölaskutulkki

Sähkölaskutulkki kertoo sähkölaskun sisällöstä.

Sähkölaskuja on kahdenlaisia: arviolaskuja ja lukemalaskuja.

Arviolasku perustuu sähkön kulutusarvioon, lukemalasku perustuu sähkömittarin lukemaan.

Myös arviolaskutuksessa lopullinen laskutus perustuu mittarilukemaan. Arviolaskuilla laskutettu euromäärä vähennetään mittarinluennan jälkeen tehtävässä lukemalaskussa laskun loppusummasta. Erotus veloitetaan asiakkaalta, jos laskutettavaa jää, tai hyvitetään asiakkaalle, jos arviolaskut ovat olleet todellista suurempia.

Sopimusehdot