Oppaat ja valtakirjat

Sähkölaskutulkki

Sähkölaskutulkki kertoo sähkölaskun sisällöstä.

Sähkölaskuja on kahdenlaisia: arviolaskuja ja lukemalaskuja.

Arviolasku perustuu sähkön kulutusarvioon, lukemalasku perustuu sähkömittarin lukemaan.

Myös arviolaskutuksessa lopullinen laskutus perustuu mittarilukemaan. Arviolaskuilla laskutettu euromäärä vähennetään mittarinluennan jälkeen tehtävässä lukemalaskussa laskun loppusummasta. Erotus veloitetaan asiakkaalta, jos laskutettavaa jää, tai hyvitetään asiakkaalle, jos arviolaskut ovat olleet todellista suurempia.

Sopimusehdot ja hinnat

Valtakirjapohjat

Asiakas voi valtuuttaa yhteisvastuullisesti sopimuksesta vastaavan käyttäjän tai kolmannen osapuolen suorittamaan puolestaan esimerkiksi sopimuksen irtisanomisen, purkamisen, muuttamisen tai muun toimenpiteen.

Kuolinpesän jäsenet voivat valtuuttaa erillisellä valtakirjalla nimetyn henkilön suorittamaan toimenpiteitä kuolinpesän puolesta. Valtakirjan liitteenä tulee toimittaa kopio perukirjasta, josta selviää tiedot kuolinpesän osakkaista. Ennen perukirjan toimittamista Imatran Seudun Sähkö Oy:lle valtuutetun yllä mainittuja pyytämiä toimenpiteitä ei voida suorittaa.

Yritykset ja yhteisöt voivat valtuuttaa erillisellä valtakirjalla nimetyt henkilöt käyttämään asiakasportaali Wattista. Valtuutuksen oikeellisuudesta vastaa valtuutuksen antaja. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtuuttajan tulee ilmoittaa Imatran Seudun Sähkö Oy:lle valtakirjan mahdollisesta päättymisestä välittömästi.