Verkkohankkeet

Vuoden 2021 rakennuskohteet

Imatran Seudun Sähkönsiirto pitää huolta sähköjohdoista, kaapeleista ja kaikesta, mikä liittyy sähköverkon toimivuuteen. Kuluvan vuoden suurin investointi on aluesaneerauskohde Huhtasessa Imatran ja Ruokolahden kuntien alueella.

Yhtiö palvelee noin 25 000 sähkönsiirtoasiakasta ja huolehtii noin 3 000 kilometrin sähkönjakeluverkosta. Saneerauskohteet valitaan vuosittain huolellisesti muun muassa olemassa olevan sähköverkon kunnon mukaan. Asemakaava-alueilla rakennetaan maakaapelia yhteistyökumppaneiden kanssa korvaamaan ikääntyvää sähköverkkoa, liittämään uusia asiakkaita verkkoon sekä lisäämään verkon siirtokykyä sähkön käytön kasvaessa.

Maakaapelit Huhtasenkylään

Imatran Seudun Sähkönsiirto maakaapeloi ilmajohtoverkkoa Huhtasen alueella toukokuusta alkaen. Saneerattavaan alueeseen kuuluu noin 4,4 kilometriä keskijännitteistä ja 11 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka ovat pääosin rakennettu 1970-luvulla. Maakaapelia alueelle rakennetaan yhteensä n. 20 km. Hanke parantaa sähkömarkkinalain mukaista sähkönjakelun toimitusvarmuutta asiakkaille sekä siirtää verkon vastaamaan nykypäivän tehontarvetta.

Maakaapelointihanke käynnistyy toukokuussa kaivuutöillä ja rakentaminen kestää vuoden loppuun asti. Vanhan sähköverkon purkutyöt on suunniteltu tehtäväksi talvitöinä. Asiakkaita informoidaan kirjeitse hyvissä ajoin ennen saneerauksien alkamista. Muutostöiden aiheuttamista sähköntoimituksen keskeytyksistä pyrimme ilmoittamaan aina asiakaskohtaisesti. Hankkeella saadaan n. 600 asukasta säävarman verkon piiriin.

Johtosiirtohankkeet

Vuoden aikana tehdään lisäksi kaksi hieman isompaa johtosiirtohanketta. Toinen liittyy Ely-Keskuksen rajan tuntuman pyörätiehankkeeseen. Kyse on Pietarintien marketien ja Pelkolan rajanylityspaikan välille rakennettavasta kevyen liikenteen väylästä, jonka kohdalla kulkee tällä hetkellä n. kilometrin matkalla ilmajohtoverkkoa. Pyörätien rakentamisen mahdollistamiseksi ilmajohtoverkko maakaapeloidaan kesän aikana.

Imatran Golfin väyliltä poistetaan sähköjohdot ja -pylväät pois golfaajien tieltä. Hanke käynnistyy keväällä Karjalantien viereen tehtävillä maakaapeloinneilla. Pylväiden purku väyliltä tehdään pelikauden päätyttyä.

Muut hankkeet

Vuoden 2021 aikana uusitaan myös Ruokolahden Vennonmäen sähköaseman suurjännitteinen ulkokenttä ja päämuuntaja Fingridin saneeratessa voimajohtoa Imatran ja Huutokosken välillä.

Tämän lisäksi verkkoa saneerataan uusimalla viisi vanhaa puistomuuntamoa kaupunkialueella sekä rakennetaan kymmenkunta uutta sähköliittymää.

Olosuhteiden muutokset voivat johtaa rakennusohjelman muutoksiin mm. aikatauluissa.