Search
Close this search box.

Verkkopalvelut

Verkkopalvelut vastaa sähkönsiirrosta ja jakeluverkoston ylläpidosta Imatralla ja sen lähikunnissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat verkon suunnittelu, käyttö, kunnossapito ja rakentaminen. Verkkoyhtiö toimii syrjimättömästi verkkoalueen sähkönsiirtäjänä ja palvelee kaikkia alueella toimivia sähkönmyyjiä. Lisäksi yksikkö tuottaa verkonrakennus- ja asennuspalveluja asiakkailleen.

 

Vuoden 2022 investoinnit sähköverkkoon

Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on verkkojen jatkuva kehittäminen. Verkonrakentamisemme eteni pääosin suunnitelmien mukaisesti vuonna 2022. Vuoden suurimmat investointimme olivat aluesaneerauskohteet Meltolan ja Linnansuon alueilla. Hankkeissa uudistettiin samalla Imatran kaupungille alueiden katuvalaistusverkkoa ja rakennettiin tietoliikenneverkkoa teleoperaattorille. Lisäksi aloitimme Mansikkalan sähköaseman saneerauksen suunnittelun sekä toteutimme useita pienempiä sähköliittymä- ja saneeraushankkeita.

Kaluston kehittäminen jatkui vahvana

Vuoden aikana hankimme yhtiöllemme verkostourakointiin suunnitellun traktorikaivurin, joka on varustettu 19 metriin asti yltävällä henkilöstönostimella sekä kaivuvarustuksella. Koneella onnistuu sekä maakaapeliverkon kaivutyöt että ilmalinjan pylvästykset. Konetta ajetaan yhtiön omalla henkilöstöllä, ja se tulee parantamaan merkittävästi viankorjauksemme nopeutta ja tehokkuutta.

Laatua toimintaan sähköisellä projektinhallinnalla

Jatkoimme toimintamme digitaalisuuden kehittämistä ottamalla käyttöön sähköisen projektinhallinta- ja raportointijärjestelmän. Ohjelmisto tuo lisäarvoa jo olemassa oleviin kenttätöissä ja suunnittelussa käytettäviin järjestelmiin. Käyttöönotetun ohjelmiston käyttäminen ja muokkaaminen koettiin helpoksi, ja sen kehittämistä on tarkoitus jatkaa tulevana vuotena.

Energiamarkkinan kuohunta näkyi häviösähkön hankinnassa 

Korkeat sähköenergian hinnat näkyivät myös jakeluverkkomme häviösähkön hankintakustannuksen merkittävänä nousuna. Häviösähkön kustannus moninkertaistui aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tämä aiheutti osaltaan sen, että nostimme asiakkaidemme verollisia verkkopalvelumaksuja keskimäärin 7,5 % lokakuun alusta alkaen. Toteutimme syksyn aikana myös sähkönjakeluverkkomme häviösähkön hankinnan kilpailutuksen sähkömarkkinalain mukaisesti julkisena hankintana.

Sähköpulan todennäköisyys kasvoi merkittävästi energiamarkkinoilla vallinneen tilanteen vuoksi. Sähköjärjestelmän toiminnan varmistamisen viimeisenä toimenpiteenä on tarvittaessa sähkön käytön rajoittaminen. Päivitimme vuoden aikana yhtiömme sähköpulaohjeistukset yhdessä asiakkaidemme kanssa ja laadimme tarkennetut toimintamallit. Päivitimme samalla myös sähkömarkkinalain mukaisesti toimintaamme ohjaavat varautumis- ja valmiussuunnitelmat. 

Poikkeavat ajat kannustivat myös asiakkaamme investoimaan pientuotantoon, ja verkkoomme kytkettiinkin ennätyksellisesti yli kymmenkertainen määrä aurinkovoimaloita edellisvuoteen verrattuna.

Asiakkaisen kuuleminen osana kehittämissuunnitelmaa ja projekteja 

Jakeluverkkomme kehittämistä ohjaa kehittämissuunnitelma, johon kuvataan investointi- ja kunnossapitopanostukset vuoteen 2036 saakka. Suunnitelmaa päivitetään kahden vuoden välein. Toteutimme päivittämisen alkuvuodesta ja sisällytimme projektiin ensimmäistä kertaa myös asiakas- ja sidosryhmäkuulemisen. Tämän lisäksi suunnittelimme ja toteutimme myös Meltolan kaapelointihankkeessa asiakastyytyväisyyskyselyn, josta saimme arvokasta palautetta toimintamme kehittämiseen.

Mukana tutkimushankkeissa

Vuoden aikana osallistuimme Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Sähkökärppä- ja ÄSSÄ-hankkeisiin. Sähkökärppä on asiakkaiden kulutusjoustoon liittyvä projekti, ja ÄSSÄ-hankkeessa toteutetaan älykkäiden sähköverkkojen simulointiympäristö opiskelijoiden käyttöön.

Säävarman jakeluverkon edistäminen

Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia ja muulla alueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.