Energiapalvelut

Energiapalvelut vastaa sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloksesta ja energiapalveluiden markkinoinnista asiakkaille. Yksikön tehtäviin kuuluvat sähkönmyynti, markkinointi, asiakaspalvelu ja sähkönhankinta. Konsernin sisäisen työnjaon mukaisesti Energiapalvelut vastaa myös sähköenergian mittaamisesta ja laskutuksesta sekä näiden toimintojen vaatimista tietojärjestelmistä.


Sähkön myynti

Sähkön myyntimme kokonaisvolyymi laski hieman vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna. Myimme sähköä yhteensä n. 222 GWh, joka on 19 % (n. 52 GWh) edellistä vuotta vähemmän. Myynti laski volyymilla mitattuna niin kuluttaja- kuin myös yritysmyynnissä. Myynnissä olevien käyttöpaikkojen lukumäärässä oli laskua n. 8 %. Omalla verkkoalueella olevien myyntiasiakkaiden määrä laski n. 4 prosenttiyksikköä. Tämän luvun osalta nähtiin kuitenkin loppuvuodesta jo liikettä positiiviseen suuntaan. Asiakasmäärän vähenemisen taustalla näkyi edelleen alan kova kilpailu ja asiakkaiden valveutuneisuus hinnoittelun suhteen. Liikevaihtomme oli n. 18 milj. euroa, jossa kasvua n. 29 % (n. 4 milj. euroa). Liikevaihdon kasvun taustalla oli sähkön myyntihintojen voimakas nousu kesän jälkeen. 

Uusiutuva energia

Alkuperätakuin varmennetun uusiutuvan energian osuus kasvoi 52 %:iin koko edellisen vuoden myynnistä, mikä on n. 40 % edellisvuotta enemmän. Vuoden aikana myydyistä sopimuksista uusiutuvaa energiaa oli n. 22 %. Vuoden lopussa uusiutuvaa energiaa käyttävien asiakkaiden määrä oli n. 21 % kaikista asiakkaistamme. Alkuperätakuiden hintojen kipuaminen sähkön tukkumarkkinahintojen nousun myötä näkyi myös uusiutuvan energian kysynnän heikkenemisenä.

Bonusyhteistyön muutokset

Yhteistyö paikallisen Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa jatkui edelleen bonustuotteiden parissa. Ässä-­tuotteiden osuus kaikista vuoden aikana tehdyistä sopimuksista oli n. 32 %, ja kaikkien bonusta kerryttävien tuotteiden osalta n. 39 %. Syksyllä tehtiin päätös bonusyhteistyön päättämisestä yhteistyössä Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa. 

Bonuksen maksaminen päättyy toistaiseksi voimassaolevien Ässä-sopimusten osalta 31.3.2023 ja määräaikaisen Ässä Vesisähkö -sopimusten osalta niiden määräaikaisuuden päättyessä. Ässä-tuotteet otettiin pois uusmyynnistä syksyllä yhteistyön lopettamispäätöksen jälkeen.

Yhteistyötä energiaratkaisuissa

Yhteistyö aurinkovoimala- ja autonlatausratkaisujen parissa paikallisen Elektroway Oy:n kanssa jatkui myös vuonna 2022. Kumppanuuden syventämisen myötä Elektroway perusti myynti- ja näyttelytilan asiakaspalveluaulamme yhteyteen. Kiinnostus luotettavan toimijan kautta saataviin aurinkovoimala- ja autonlatausratkaisuihin näkyi edelleen suurena tarjouspyyntöjen määränä. Vuoden lopussa laajensimme valikoimaan myös lämpöpumpputoimitukset.

Asiakaspalvelun monikanavaisuus

Asiakaspalvelumme oli alkuvuoden aikana edelleen haasteiden edessä koronasta johtuen. Avasimme kuitenkin keväällä asiakaspalvelun myös käyntiasiakkaillemme, josta saimme positiivista palautetta. Palvelimme asiakkaitamme joustavasti eri palvelukanavia hyödyntäen. Asiakkaamme ovat ottaneet hyvin käyttöön sähköisiä palvelujamme, mikä näkyi myös sähköisten laskujen osuudessa niiden ollessa n. 60 % kaikista laskuista. 

Asiakaspalvelumme onnistui hyvin tavoitettavuuden ylläpitämisessä, asiakaspalvelupuheluiden vastausprosentin ollessa n. 80. Syksyllä energiakriisin myötä työn painopiste siirtyi suurelta osin asiakkaiden energianeuvontaan ja sähkönsäästövinkeistä kertomiseen.

Energiapäivä asiakkaille

Osallistuimme valtionhallinnon yhteiseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan, johon liittyen järjestimme syksyllä Energiajärkeä sähkönkäyttöön -asiakaspäivän. Mielenkiintoa herättäneen päivän aikana kuultiin asiantuntijoiden esityksiä järkevästä sähkönkäytöstä, ja kuinka erilaiset energiaratkaisut auttavat säästämään sähkökuluissa. 

Energiapäivän yhteydessä lanseerattiin myös uusi Eka Energiaselvitys -tuote yhteistyössä Energy Plus Engineering Oy:n kanssa. Energiaselvityksen avulla asiakas saa omiin kulutustietoihin ja tarpeisiin pohjautuvan räätälöidyn selonteon oikein mitoitetuista, taloudellisimmista ja tuottavimmista energiaratkaisuista.

Datahubin käyttöönotto

Vuosi oli myös merkityksellinen datahubin käyttöönoton toteutuessa helmikuussa. Käyttöönottoa edelsi paljon testaamista ja päivittämistä asiakastietojen osalta. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon on tallennettu tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.

Vuoden aikana valmistauduttiin myös datahub 2.0 -version käyttöönottoon, joka ajoittuu vuodenvaihteeseen 2023. Kyseinen versio tuo mukanaan tuntinetotuksen, energiayhteisöt ja mittauksen vastaanottamisen varttitasolla.

Mittareiden massavaihtoprojekti

Vuoden alussa aloitettiin AMR2-mittareiden massavaihtoprojekti, jolla turvataan laadukkaan mittauspalvelun jatkuvuus sekä huomioidaan voimakkaasti laajeneva pientuotanto, sähköautojen lisääntyminen, kysyntäjousto ja vuonna 2023 käyttöön tuleva varttitase. Näitä ohjaaviin automaatioihin vaaditaan lähitulevaisuudessa reaaliaikaista mittaustietoa. 

Vuoden aikana mittareita ehdittiin vaihtaa kaikkiaan n. 2300 kappaletta. Kokonaisuudessaan projekti käsittää yli 6000 mittarin vaihdon vuosien 2022–2024 aikana.

Poikkeuksellinen vuosi sähkömarkkinoilla

Vuosi 2022 oli jo kolmas peräkkäinen erittäin poikkeuksellinen vuosi sähkömarkkinoilla. Vuotta värittivät helmikuun lopussa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut energiakriisi, jossa keskiössä oli maakaasun saatavuus. Kevään aikana sähkön tuonti Venäjältä Suomeen väheni, ja lopulta päättyi kokonaan. Tämän jälkeen tapahtuivat myös Nord Stream -kaasuputkien räjähdykset Itämerellä. Olkiluoto 3:n käyttökatkot ja huoltotoimenpiteet pitkittivät koekäytön uudelleen käynnistymistä syyskuulle. Kaasun ja muiden polttoaineiden hinnat jatkoivat nousuaan, mikä heijastui myös sähkön hintaan ja futuurituotteisiin. Keskustelut kaasun saatavuuden ja riittävyyden osalta jatkuivat, ja se nosti huolen mahdollisesta sähkön riittävyydestä ja sähköpulasta tulevalle talvelle. Markkinoilla nähtiin aiempaa korkeampia sähkön hintoja ja monet yhtiöt päättivät luopua määräaikaisten sopimusten tarjoamisesta syksyn aikana. Näin toimittiin myös meillä. Loppuvuoden ajan asiakkaillemme oli tarjolla vain Ajantasa-pörssisähkötuotetta. 

Vuodenvaihteen lähestyessä suurimmat uhkakuvat sähkönriittävyydestä väistyivät mm. normaalia lämpimämpien sääennusteiden osalta, mikä näkyi sähkön hinnan laskuna niin spot-tuntihinnoissa kuin futuurimarkkinoilla.