Search
Close this search box.

Vuosikertomus 2022

Vuosi 2022 vaihtoi maailman huolet koronapandemiasta huoleen sodasta keskellä Eurooppaa. Pitkään luotettavina toimivista energian toimituksista Venäjän ja EU:n välillä tuli aseita taistelussa uudesta maailmanjärjestyksestä. Erityisesti Eurooppaan syntyi energiavaje kaasuntoimitusten hiipuessa, mikä nosti kaasun hinnan pilviin. Avointen markkinoiden kautta sähkön hinta Suomessa kytkeytyi korkeaan eurooppalaiseen hintatasoon. 

Vastuullisia toimenpiteitämme

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on keskeinen osa Imatran Seudun Sähkön arvoja ja päivittäistä toimintaa. Energia-alan voimakas uudistus kohti hiilineutraalia tulevaisuutta on tätä päivää. Lisäksi jatkamme päivittäistä vastuullista työtä yhteiskunnan hyväksi rakentamalla, ylläpitämällä ja kehittämällä luotettavaa, laadukasta ja toimintavarmaa sähköverkkoa. Myös asiakkaiden syrjimättömyys, kohtuullinen hinnoittelu ja hyvä asiakaspalvelu kuuluvat päivittäisiin vastuullisuustekoihimme.

Energiapalvelut vastaa sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloksesta ja energiapalveluiden markkinoinnista asiakkaille. Yksikön tehtäviin kuuluvat sähkönmyynti, markkinointi, asiakaspalvelu ja sähkönhankinta. Konsernin sisäisen työnjaon mukaisesti Energiapalvelut vastaa myös sähköenergian mittaamisesta ja laskutuksesta sekä näiden toimintojen vaatimista tietojärjestelmistä.

Verkkopalvelut vastaa sähkönsiirrosta ja jakeluverkoston ylläpidosta Imatralla ja sen lähikunnissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat verkon suunnittelu, käyttö, kunnossapito ja rakentaminen. Verkkoyhtiö toimii syrjimättömästi verkkoalueen sähkönsiirtäjänä ja palvelee kaikkia alueella toimivia sähkönmyyjiä. Lisäksi yksikkö tuottaa verkonrakennus- ja asennuspalveluja asiakkailleen.

Konsernipalvelut vastaa yhtiön talous-, henkilöstö-, viestintä-, kiinteistö- ja tietohallintopalveluista. Konsernipalvelut hoitaa myös emoyhtiön omistajien osakkeisiin liittyvät asiat. Yksikön sisäisinä asiakkaina ovat konsernin tytäryhtiöt.