Konsernipalvelut

Konsernipalvelut vastaa yhtiön talous-, henkilöstö-, viestintä-, ja kiinteistöpalveluista. Konsernipalvelut hoitaa myös emoyhtiön omistajien osakkeisiin liittyvät asiat. Sisäisinä asiakkaina ovat konsernin tytär­yhtiöt ja muut yksiköt.

#mievälitän – Henkilöstö

Vuonna 2023 konsernissa eläköityi useampi henkilö vuosikymmeniä kestäneiden työurien jälkeen. Paikkasimme heidän jättämiään aukkoja niin uusilla rekrytoinneilla kuin ulkoistamalla tiettyjä toimintoja. Uutta väkeä saimme sekä asiakaspalveluun että palkanlaskentaan. Avoinna olleet tehtävät herättivät runsasta kiinnostusta ja saimmekin niihin paljon hyviä hakemuksia. Tämä vahvistaa käsitystämme siitä, että konsernimme nähdään hyvänä ja haluttavana työnantajana.

konsernipalvelut

Työhyvinvoinnin mittaaminen

Työhyvinvoinnin sekä esihenkilötyön tilaa kartoitettiin kaksi kertaa; yhdellä lyhyellä fiilis- kyselyllä syksyllä 2023 sekä laajemmalla kyselyllä heti vuoden 2024 alussa. Työhyvinvoinnin keskiarvo oli paras menneen viiden vuoden aikana mitatuista ja kaikki kyselyn osa-alueet olivat yli hyvän tason. Suhteellisesti suurin parannus oli tapahtunut lähiesimiestyön tasossa sekä vaikutusmahdollisuuksissa omiin töihin.

Työhyvinvoinnin kehittämiseen voi vaikuttaa meistä jokainen. Haluamme tehdä yhdessä vuodesta 2024 vieläkin paremman meille kaikille työskennellä!

Päämääränä hyvinvointi

Jatkoimme edelleen tiivistä yhteistyötä pitkäaikaisen kumppanimme Imatran Työterveys Oy:n kanssa. Yhdessä tehty työ hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi tuottaa parhaan tuloksen. Henkisen hyvinvoinnin tukemisen rinnalla, henkilöstömme fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen on ollut aina tärkeää. Oman kuntosalin lisäksi meillä on ollut käytössä Virike-etu, joka mahdollistaa kunkin valitsemaan itselleen mielekkäimmän tavan liikkua tai harrastaa kulttuuria.

Yhdessä tekemisen merkitys

Olemme jo parin viime vuoden aikana pystyneet järjestämään koko henkilöstön yhteisiä tyhy-tapahtumia koronarajoitusten poistuttua. Kevätkarkeloita vietimme toukokuussa valtikan vaihdon merkeissä entisen toimitusjohtajamme Ari Saukkosen jäädessä eläkkeelle ja nykyisen toimitusjohtajamme Heikki Lappalaisen astuessa uuteen tehtävään. Vuosi huipentui joulukuussa pikkujouluihin kulunutta vuotta muistellessa ja uutta innolla odottaessa. Koko henkilöstön yhteiset tapahtumat on nähty tärkeiksi tekijöiksi työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Vastuullista liikkumista

Konsernimme tukee niin sähköistä kuin päästötöntäkin liikennettä. Tästä konkreettisena esimerkkinä on pihallamme olevat sähköautojen latauspisteet, jotka ovat henkilöstön vapaassa käytössä työpäivän aikana. Työsuhdepolkupyöräetu on taas tuonut uusia työmatkapyöräilijöitä ja pyöräilyn harrastajia henkilöstöömme.