Sähkönmyynti

Sähkönmyynti vastaa sähkönmyyntiliiketoiminnasta ja tuloksesta sekä asiakkuuksista kuluttaja- ja yrityspuolella. Yksikön tehtäviin kuuluvat konsernin sisäisen työnjaon mukaisesti myös markkinointi ja asiakaspalvelu.

Sähkönmyynti

Sähkönmyyntimme kokonaisvolyymi laski vuonna 2023 hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Myimme sähköä yhteensä n. 186 GWh, joka oli 16 % (n. 37 GWh) edellisvuotta vähemmän. Myynti laski volyymilla mitattuna kaikissa asiakassegmenteissä odotetusti vuoden aikana. Tähän vaikutti muun muassa normaalia leudompi talvi ja valveutuneisuus energiankäytössä. Myynnissä olevien kaikkien käyttöpaikkojen lukumäärässä oli pientä laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Omalla verkkoalueella olevien myyntiasiakkaiden määrä pysyi lähes stabiilina.

Liikevaihtomme oli n. 16 milj. euroa, jossa laskua hieman edellisestä vuodesta. Liikevaihdon laskun taustalla oli sähkön myyntihintojen voimakas lasku alkuvuodesta talven energiakriisin ja korkeiden myyntihintojen jäljiltä.

Uusiutuvan energian osuus

Alkuperätakuin varmennetun uusiutuvan energian osuus koko myynnistä oli n. 21 %. Uusiutuvaa energiaa vuoden aikana myydyistä sopimuksista oli n. 16 % (vuonna 2022 n. 22 %) eli n. 31000 MWh (vuonna 2022 n. 47000 MWh). Vuoden lopussa asiakaskannastamme laskettuna uusiutuvaa energiaa käyttävien asiakkaiden määrä oli n. 9 % kaikista asiakkaistamme. Aiempia vuosia korkeammat energian hinnat ja uusiutuvan energian hinnannousu näkyivät myös alkuperätakuiden ja uusiutuvan energian kysynnän heikkenemisenä.

Yhteistyötä energiaratkaisuissa

Yhteistyömme jatkui aurinkovoimalajärjestelmien ja sähköauton latausratkaisujen parissa paikallisen kumppanimme Novoka Oy:n ja Eka Energiaselvityksen osalta Energy Plus Engineering Oy:n kanssa. Kiinnostus luotettavan paikallisen kumppanin kautta saataviin aurinkovoimalajärjestelmiin ja sähköauton latausratkaisuihin laski hieman edellisestä vuodesta, mikä näkyi pienempänä tarjouspyyntöjen määränä. Tähän vaikutti osaltaan sähkön hinnan halpeneminen edellisen vuoden korkeista hinnoista.

sahkonmyynti

Asiakaspalvelun työteliäs vuosi

Asiakaspalvelumme oli vuoden ensimmäisten kuukausien aikana edelleen haasteiden edessä talven sähkökriisin jäljiltä. Aloitimme uudelleen määräaikaisten sopimusten myöntämisen vuoden alkupuoliskolla alaa koetelleen energiakriisin jälkeen. Asiakaskohtaamisissa korostui keskustelut sähkön hinnasta, pörssisähkösopimusten muuttamisesta määräaikaisiin sopimuksiin, asiakkaille laskettavat sähköhyvitykset ja sähkön hinnan tulevaisuuden näkymät.

Yhteydenottoja tuli ajoittain reilusti ja pyrimmekin palvelemaan asiakkaitamme joustavasti eri palvelukanavia hyödyntäen. Puheluita vastaanotettiin vuoden aikana noin 15000 kappaletta. Suuresta puheluiden määrästä huolimatta asiakaspalvelumme onnistui hyvin tavoitettavuuden ylläpitämisessä, asiakaspalvelupuheluiden vastausprosentin ollessa noin 76. Tämän osalta oli hieman laskua edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui osaltaan puheluiden kestojen ja asiakkaan kokonaiskäsittelyajan pidentymisestä. Toisena syynä oli alkuvuoden osalta henkilöstövaje asiakaspalvelussa, mikä saatiin korjattua kevään aikana uusien henkilöiden rekrytoinneilla.

Asiakkaamme ovat ottaneet hyvin käyttöön sähköisiä palvelujamme, mikä näkyy myös sähköisten laskujen osuuden kasvuna edellisestä vuodesta määrän ollessa yli 61 % kaikista laskuista.

Kehitystä ja muutoksia tuotteiden ja palveluiden parissa

Kevään aikana lanseerasimme kuluttajille myyntiin uuden hybridituotteen, jossa energian hinta koostuu kiinteästä hinnan osasta sekä asiakkaan sähkönkäytön mukaisesta kulutusvaikutuksesta.
Lanseerasimme asiakasetujen verkkosivun myyntiasiakkaidemme hyödynnettäväksi. Tarjosimme asiakasyrityksillemme mahdollisuuden olla etujen tarjoajina omille kuluttaja-asiakkaillemme. Etuja tarjoavat yritykset vaihtelivat sesongin mukaan. Aiemmin asiakasedut olivat saatavilla vain vuosittain ilmestyvässä asiakaslehdessämme, mutta nyt myös uuden verkkosivumme kautta tilattavat sesongin mukaan vaihtelevat asiakasedut ovat kiinnostaneet asiakkaitamme.

Lisäsimme myös asiakkaillemme lähtevää tiedottamista ja markkinointia palveluistamme aiempaa useammin lähetetyillä uutiskirjeillä. Lisäksi aloitimme syksyllä asiakasportaali Wattiksen uudistamisen. Uusi Wattis-palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024.

Edellisenä vuonna tehtiin päätös bonusyhteistyön päättämisestä yhteistyössä Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa. Bonuksen maksaminen päättyi toistaiseksi voimassa olevien Ässä-sopimusten osalta 31.3.2023 ja määräaikaisen Ässä Vesisähkö -sopimusten osalta niiden määräaikaisuuden päättyessä, joista viimeiset sopimukset päättyvät syksyllä 2024. Uusia bonusta kerryttäviä Ässä-tuotteita ei enää myyty yhteistyön lopettamispäätöksen jälkeen.

sahkonmyynti3

95-vuotiaan yhtiön alueellinen näkyminen

Vuoden aikana olimme mukana muutamissa alueellisissa tapahtumissa muun muassa Karjalan Erämessuilla, Imatra-päivässä, Etelä-Karjalan taloyhtiötapahtumassa ja DuuniDay-rekrytointitapahtumassa Lappeenrannan LUT-yliopistolla sekä sponsoritoiminnan myötä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa.

Järjestimme asiakkaille myös muutamia omia tapahtumia vuoden mittaan, kuten toukokuussa Energian kevätpäivän ja lokakuussa kaikille avoimen 95-vuotisjuhlavuoden kakkukahvituksen Energiapäivän merkeissä, missä mukana oli myös yhteistyökumppaneitamme. Juhlaviikkoon sisältyi lisäksi yksityisnäytöksenä tilattu elokuvailta asiakkaillemme sekä taiteilija Henrik Frondeliukselta tilattu ympäristötaideteos kaikkien kaupunkilaisten iloksi Koskenpartaalle Valon ja taiteen helmiä -tapahtuman ajaksi.

Haastava energiavuosi sähkömarkkinoilla

Vuosi 2023 oli haastava energiavuosi sähkömarkkinoilla. Vuotta värittivät edelleen jatkunut Ukrainan sota sekä Gazan sodan alkaminen. Tämä näkyi muun muassa kaasutoimitusten haasteina Eurooppaan, kun kaasuntoimittajat joutuivat käyttämään turvallisempia reittejä Suezin kanavan vaarallisuuden takia. Olkiluoto 3 käynnistyi lopulta pitkän odotuksen ja koekäyttöjaksojen jälkeen keväällä. Talven energiakriisin jälkeen sähkön hinta laski merkittävästi, mitä tuki myös Olkiluoto 3:n käynnistyminen ja sitä myötä maamme energiaomavaraisuuden kasvu. Hintojen lasku näkyi myös sähkön futuurituotteissa, mikä heijastui määräaikaisiin sopimuksiin hintojen merkittävänä laskuna.

Edellisen syksyn energiakriisin alkaessa sähkönmyyjät siirtyivät tarjoamaan asiakkailleen vain pörssisähköä, ja tilanteen muututtua osa asiakkaista oli valmiita palaamaan uudelleen myyntiin tulleisiin määräaikaisiin sopimuksiin. Asiakaskohtaamisissa korostui edelleen myös energianeuvonta ja sähkönsäästövinkeistä kertominen.