Toimitusjohtajan katsaus

Aika, jota elämme tällä hetkellä, on monella sektorilla ”aika Ukrainan sodan alkamisen jälkeen”. Energiavuosi 2023 oli Suomen energiajärjestelmän kannalta poikkeuksellinen, mutta selvisimme siitä suunnitellusti ja hallitusti. Päästöttömän energiantuotannon määrä kasvoi suuresti ja kruununa tässä voidaan pitää Olkiluoto 3:n käyttöönottoa, jota nimitetään jopa Suomen suurimmaksi ilmastoteoksi.

Inflaation pysyminen korkealla tasolla Euroopassa piti myös rahoituskustannukset korkealla, mikä näkyi varovaisuutena uusissa investointipäätöksissä. Vuosi oli siis poikkeus aiempiin vuosiin tältä osin, koska uusia energiaintensiivisiä investointeja tai tuotantohankkeita ei lähtenyt odotetusti liikkeelle.

Vuoden 2022 jälkeen odotimme yhteiskuntana korkeita sähkön hintoja. Varauduimme kiertäviin sähkökatkoihin ja olimme energiasektorilla valmiina ottamaan vastuuta yhteiskunnalle hankalissa tilanteissa. Alkuvuoden lauha sää, hyvä vesitilanne ja Euroopan huoltovarmuus maakaasun suhteen rauhoittivat markkinaa ja haasteilta vältyttiin. Sähkön hinta laski vuodenvaihteen jälkeen selvästi, ja olikin Suomessa Euroopan halvimpia, jääden 56,4 euroon käytetyltä megawattitunnilta. Olkiluoto 3:n onnistunut käynnistyminen huhtikuussa toi myös luottamusta pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Suomen energiamarkkinoita koeteltiin kuitenkin vielä syksyllä, kun Suomen ja Viron välinen kaasuputki Balticconnector rikkoutui epämääräisissä olosuhteissa ja kaasunsiirtoyhteydet Baltiaan katkesivat odottamattomasti. Tästäkin selvisimme, mutta saimme muistutuksen yhteiskuntana energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden tärkeydestä.

Sähkönkäyttö Suomessa laski toimintavuotemme aikana 2 % jääden noin 80 terawattituntiin. Tuulivoiman osuus sähköntuotannostamme oli noin 18 % ja ydinvoimalla tuotetun sähkön 41 %. Suomesta on kehittynyt Euroopan mallimaa puhtaan energian tuotannossa, jonka osuus oli noin 94 %. Puhdas ja edullinen energia antaa Suomelle paljon työkaluja ja mahdollistaa teollisen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Yhdeksäskymmenesviides toimintavuosi toi Imatran Seudun Sähkö -konsernille odotuksia paremman liiketuloksen. Onnistuimme hankalasta energiavuodesta huolimatta kohtuullisesti sähkönmyyntiliiketoiminnassa ja hyvin verkkoliiketoiminnassa, jossa pitkäjänteinen työ edellisen valvontajakson aikana toi yhtiölle erinomaisen tuloksen. Konsernin liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,4 miljoonaa euroa.

Imatran Seudun Sähkö Oy:n voimalaitososuuksien kautta saama sähköntuotanto oli 33 gigawattituntia, joka kasvoi edellisestä vuodesta lähes 89 %. Suurin osa kasvusta tuli Olkiluoto 3:n puhtaasta tuotannosta. Puhtaan energian tuotanto on myös tulevaisuudessa tärkeä osa yhtiötä, minkä kehitykseen panostamme. Vuoden aikana teimme myös investointipäätöksen osuudesta osakkuusyhtiömme EPV Energia Oy:n Heininevan aurinkohankkeeseen.

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy jatkoi investointiohjelmaa kehittämissuunnitelman mukaisesti. Verkostoinvestointeja yhtiö teki lähes 2,4 miljoonalla eurolla. Säävarman verkon osuus yhtiön keskijänniteverkon osalta on kasvanut yli 70 %, mikä näkyi asiakkaille yhä harvempina sähkökatkoina. Yhtiö jatkaa sähkömarkkinalain velvoittamaa säävarman verkon rakentamista suunnitellusti myös jatkossa.

Haluan kiittää lämpimästi yhtiön henkilöstöä erinomaisesta työstä kuluneen vuoden aikana. Kiitoksia myös eläkkeelle siirtyneelle toimitusjohtaja Ari Saukkoselle menestyksekkäästä työstä yhtiössä. Kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, yhtiön hallinnolle ja omistajille.

Heikki Lappalainen
toimitusjohtaja