Search
Close this search box.

Vuosikertomus 2020

Asiakastyytyväisyysindeksi 4,43 (asteikolla 1-5)
Myimme sähköä 19% edellisvuotta enemmän
Rakensimme säävarmaa verkkoa 295km
Sähkönjakelun toimitusvarmuus 99,99%

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen vuosi Imatran Seudun Sähkö -konsernin historiassa. Vuoden alussa erittäin lauha talvi ja runsaat sateet romahduttivat sähkön pohjoismaisen markkinahinnan. Hintaero pohjoismaisen systeemihinnan ja Suomen sähkön hinnan välillä kasvoi historiallisen suureksi. Maaliskuussa koronapandemia vavahdutti koko maailmaa ja sai aikaan ennennäkemättömän loikan uusiin digitaalisiin työ- ja yhteydenpitomenetelmiin myös Imatran Seudun Sähkössä.

Korona toi mukanaan terveyteen liittyvien huolien lisäksi myös taloudellisia haasteita alueen asukkaille ja yrittäjille. Halusimme kantaa kortemme kekoon ja ojentaa auttavan kätemme poikkeusolojen keskellä. Lähdimme mukaan Imatran Seudun yrittäjien ideasta syntyneeseen usean tahon yhteistyöhön, Sapuskajelppi-verkostoon. Sapuskajelppi jakoi elintarvikelahjakortteja imatralaisille, joille korona aiheutti taloudellisia vaikeuksia. Tavoitteena oli luoda sellainen auttamismuoto, jonka puoleen on helppo kääntyä, kun ruokaan ei riitä enää rahaa ja kynnys mennä hakemaan toimeentulotukea on korkea.

Sähkön myyntimme jatkoi kasvuaan vuonna 2020. Myimme sähköä yhteensä n. 262 000 MWh, joka on noin 19 % edellisvuotta enemmän. Kuluttajamyynnissä onnistuimme toteuttamaan onnistuneita myyntikampanjoita, joita saimme ajoitettua asiakkaita kiinnostavilla hinnoilla oikeaan markkinatilanteeseen. Kuluttajamyyntimme kasvoi edellisestä vuodesta n. 12 %.

Verkkopalvelut vastaa sähkönsiirrosta ja jakeluverkoston ylläpidosta Imatralla ja sen lähikunnissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat verkon suunnittelu, käyttö, kunnossapito ja rakentaminen. Verkkoyhtiö toimii syrjimättömästi verkkoalueen sähkönsiirtäjänä ja palvelee kaikkia alueen myyjiä.

Vuosi 2020 jäi varmasti kaikille henkilökuntaamme kuuluvalle mieleen hyvin poikkeuksellisena ja haastavana vuotena. Kun Suomen hallitus päätti tiukoista koronarajoituksista maaliskuun puolessa välissä, siirtyi valtaosa henkilökunnastamme ”lennosta” etätöihin. Samalla perustimme yhtiön sisäisen koronaryhmän, joka seurasi aktiivisesti koronatilanteen kehittymistä Etelä-Karjalassa ja päivitti laatimiaan koronaohjeita tarpeen mukaan.

Vuosi 2020 oli Imatra Elekterin 9. toimintavuosi. Taloudellisesti vuosi oli hyvä. Vaikka vuosi oli lämmin, tulos oli melkein kaksi kertaa parempi kuin vuosina 2018 ja 2019. Marraskuusta 2019 alkaen uudet verkkopalveluhinnat tulivat voimaan. Tämä oli keskeinen tekijä verkkopalvelu myynnin hyvässä tuloksessa.