Search
Close this search box.

Konsernipalvelut

Poikkeukselliset ajat

Vuosi 2020 jäi varmasti kaikille henkilökuntaamme kuuluvalle mieleen hyvin poikkeuksellisena ja haastavana vuotena. Kun Suomen hallitus päätti tiukoista koronarajoituksista maaliskuun puolessa välissä, siirtyi valtaosa henkilökunnastamme ”lennosta” etätöihin. Samalla perustimme yhtiön sisäisen koronaryhmän, joka seurasi aktiivisesti koronatilanteen kehittymistä Etelä-Karjalassa ja päivitti laatimiaan koronaohjeita tarpeen mukaan. Tarkoituksena oli turvata oman henkilöstömme terveyttä sekä estää taudin leviämistä. Asentajamme jatkoivat työtään normaalisti verkkoalueellamme, jolloin heidän suojaamiseen koronatartunnalta oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Toimintamme jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää, koska toimimme yhteiskunnallisesti kriittisellä alalla.

Etätöihin sopeutuminen

Etätyöskentely vaati jokaiselta aivan toisenlaista teknistä osaamista kuin mihin omalla työpisteellä toimitaloilla oli totuttu; järjestelmät toimivat hiukan eri tavalla etäyhteyksien päästä, kirjautuminen tiedostoihin piti tehdä suojatun yhteyden kautta, palaverit siirtyivät sähköisiin kanaviin ja allekirjoituksetkin muuttuivat pikkuhiljaa sähköisiksi. Näin jälkikäteen voidaan todeta, että teimme onnistuneen ja valtavan pitkän digiloikan hyvinkin lyhyessä ajassa. Tämä todisti, että IT-hallintomme on hoitanut tehtävänsä esimerkillisesti ja henkilökuntamme on erittäin ammattitaitoista ja muuntautumiskykyistä porukkaa.

Etätöihin sopeutuminen vaati uusien teknisten työtapojen omaksumisen lisäksi myös tottumista työskentelemään yksin. Vaikka tiimipalavereita pidettiin säännöllisesti ja työkavereihin oltiin yhteyksissä puhelimitse ja sähköpostilla, niin yhteisöllisyys ja oman tiimin tuki jäivät osittain puuttumaan. Ikäväksemme jouduimme koronan takia perumaan myös kaikki koko henkilöstön yhteiset tapahtumat, kuten tyky-päivät. Tilanne oli uusi myös esimiehille, joiden piti pyrkiä varmistamaan tiimiläistensä työhyvinvointi etäyhteyksien avulla.

Työhyvinvointi

Kokonaistilanteen hahmottamiseksi teimme kaksi erillistä henkilöstökyselyä nimenomaan etätöihin ja korona-aikaan liittyen. Näiden perusteella henkilökuntamme voi ja jaksoi hyvin poikkeustilanteesta huolimatta. Lisäksi etätöihin suhtauduttiin positiivisesti ja niitä oltiin valmiita tekemään jatkossakin. Aivan loppuvuodesta järjestimme perinteisen, yleisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn, jonka perusteella KIVAQ-indeksi oli säilynyt yllättävän hyvällä tasolla. Nimitäin henkilöstöämme ei viime vuonna koetellut pelkästään koronapandemia, vaan myös syksyn yt-neuvottelut, joiden tuloksena viiden henkilön työsuhde päättyi ja koko henkilöstö lomautettiin kuukauden ajaksi. Tuollaisen vuoden jälkeen on erittäin tärkeää jatkaa edelleen panostuksia henkilöstömme työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Olemmekin ottaneet sen osaksi työsuojelutoimikunnan vuosisuunnitelmaa 2021.Kannustimme henkilöstöämme huolehtimaan omasta hyvinvoinnista koronarajoitusten puitteissa tarjoamalla heille liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä oman kuntosalin käytön. Teimme edelleen säännöllistä yhteistyötä työterveyshuoltomme kanssa, mikä järjestikin meille mm. taukoliikuntaa etänä kevään 2020 aikana. Sairauskassan edut säilyivät henkilöstölle entisenkaltaisina.