Imatra Elekter

Viron toiseksi suurin siirtoyhtiö

Vuosi 2020 oli Imatra Elekterin 9. toimintavuosi. Taloudellisesti vuosi oli hyvä. Vaikka vuosi oli lämmin, tulos oli melkein kaksi kertaa parempi kuin vuosina 2018 ja 2019. Marraskuusta 2019 alkaen uudet verkkopalveluhinnat tulivat voimaan. Tämä oli keskeinen tekijä verkkopalvelu myynnin hyvässä tuloksessa.
Myös sähkön myyntikate oli budjetoitua suurempi.

Tilikauden voitoksi kirjattiin 1 229 tEur, mikä oli 126 tEur budjetoitua suurempi.
Kilpailuviraston hyväksymä painotettu keskimääräinen myyntihinta nousi 4,2%.

Verkkopalvelu vastaa verkon hyvästä toimintakyvystä

Verkkopalvelun tavoitteena on turvata mahdollisimman häiriötön sähkönjakelu yhtiön verkkoalueella. Vuonna 2020 Imatra Elekterin sähköverkkoon investoitiin kaikkiaan 1,36 miljoonaa euroa. Investoinneissa pääpaino oli edellisten vuosien tapaan ilmajohtoverkkojen maakaapelointi hankkeissa.

Kuluvana vuonna verkostoautomaatiota kehitettiin mm. rakentamalla kaukokäytinerotinasemia sekä asentamalla vikailmaisimia. Lisäksi suunniteltujen sähkökatkojen aikana tehtävän korjaustyön käytänteitä, verkon tarkastusta ja nopeaa viankorjausta kehitettiin.

Vuoden aikana saneerattiin muuntamoita sekä tehostettiin aliurakoitsija yhteistyötä. Uusia liittymiä kytkettiin 391 kappaletta, joista 171 oli kuluttaja liittymiä ja 220 tuottaja liittymiä.

93 % asiakkaista tyytyväisiä toimintaamme

Asiakkaiden mielipiteitä kartoitettiin marraskuussa niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaiden osalta. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyysindeksi oli hyvä. Imatra Elekterin asiakkaat arvostivat erityisesti sähkön toimituksen laatua ja varmuutta sekä asiakaspalvelun tasoa. Asiakkaat olivat myös tyytyväisiä viankorjauksen nopeuteen ja sähkösopimuksen tekemisen helppouteen.

Sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Henkilökunta on Imatra Elekterin vahva kivijalka. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 37 henkilöä.
Imatra Elekter tukee henkilöstönsä hyvinvointia ja ammattitaidon kehittymistä monin eri tavoin. Vuoden aikana ammattitaitoa tukevaa koulutusta järjestettiin verkossa. Jatkettiin yhteistyötä Tallinnan Teknillisen yliopiston kanssa ja järjestettiin täydennyskoulutusta. Hyvä fyysinen ja henkinen kunto lisää työssä jaksamista. Kuluvana vuonna yhtiön henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ympärivuotisesti erilaisiin liikuntaharrastuksiin, joita yhtiö rahallisesti tuki.
Tulospalkkaus lisää tutkitusti työhyvinvointia ja yhtiöllä onkin koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä. Lisäksi työntekijöitä muistettiin erilaisina palveluvuosipäivinä työehtosopimuksen periaatteiden mukaisesti. Kokonaisvaltainen henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on tuottanut yhtiössä pitkiä työuria.

Avainluvut

20162017201820192020
Liikevaihto, milj.EUR17,04918,20423,0824,5220,695
Liikevoitto, milj.EUR1,7281,9010,6870,6271,194
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %10,1410,342,982,565,77
Tase, milj. EUR28,17330,51832,73533,00332,721
Oman pääoman tuottoprosentti6,957,132,462,184,15
Omavaraisuusasteprosentti91,6390,7687,4088,1492,387
Investoinnit, milj.EUR1,9111,5941,3031,2961,36
Sähkön siirto, GWh221227232229226
Käyttöpaikkoja, kpl25 29825 63325 94726 20326 526
Sähköverkostoa, 0,4kV- 35 kV,  km30753091309531033116
Muunttoasemia, 10/0,4 kV, kpl.12921319132213261341
SAIDI 10kV(viat + työt), min. (sähkö katkoksen keskimääräinen kesto asiakasta kohden vuodessa)46(9+37)57(19+38)57(18+39)65(28+37)51(16+35)
Viat per 100 km, 0,4 kV- 35 kV7,46,78,07,79,5
Henkilöstön keskimäärä3837383737
Asiakastyytyväisyys indeksi, %90,2791,9791,3492,8892,91
Henkilöstötyytyväisyys, %91,5

Palveluaika vuoden 2020 lopussa

PalvelusaikaHenkilöiden lukumäärä%
< 5411
5-9513
10-1438
15-1938
20-24822
25-29719
> 29719

Henkilöstön ikäjakauma vuoden 2020 lopussa

IkäHenkilöiden lukumäärä%
<2925
30-39411
40-49411
50-591438
>601335