Verkkopalvelut

Edellisvuotta suuremmat investoinnit sähköverkkoon

Nostimme investointitasoamme kehittämissuunnitelman mukaisesti noin puolitoista kertaa suuremmaksi aikaisempiin vuosiin nähden. Investointimme kohdentuivat lähivuosien tapaan, pääosin taajama-alueiden kaapelointeihin, jotka toteutimme suurimmaksi osaksi omalla väellä. Varsinaisen investointitason noston mahdollisti kuitenkin ulkopuolisen verkonrakennuskumppaninin käyttäminen. Verkonrakennuskumppanimme toteutti kolme erillistä jakeluverkkoprojektia yhtenä hankekokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuului jakeluverkon rakentamisen lisäksi verkostosuunnittelun sekä kaikkien rakentamisessa tarvittavien lupien hankkiminen. Hankkeessa oman henkilöstömme tehtävänä oli suunnittelun ohjaaminen sekä tilaajan rooliin kuuluva rakennuttaminen.
Suuremmalla investointivolyymillä halusimme turvata asiakkaillemme luotettavan sähkön saannin parantamalla jakeluverkkomme myrskyn kestävyyttä. Samalla verkon kapasiteettia parannettiin vastaamaan nykyistä tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita. Sähkömarkkinalaki ohjaa verkkoyhtiötä kehittämään jakeluverkkoaan nopeutetulla tahdilla.

Myrskyisä vuosi

Ilmatieteen laitoksen mukaan vuonna 2020 Suomessa oli yhteensä 44 myrskypäivää. Pitkän ajan keskiarvo on 27 myrskypäivää vuodessa. Myrskyjen suuresta määrästä huolimatta, yhtiömme sähkönjakelun luotettavuus oli erinomaisella tasolla. Vuoden aikana asiakkaidemme kokema vioista johtuva energiapainotettu keskeytysaika oli vain 35 minuuttia. Tämä vastaa 99,99 % sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Tulos on myrskyisäksi vuodeksi erinomainen. Syy hyvään toimitusvarmuuteen on henkilöstömme nopea reagointi vikatilanteiden selvityksessä sekä viankorjauksien ripeä hoitaminen. Myös mittavat panostuksemme vikojen ehkäisemiseksi sekä verkkojen parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Suurimpana näistä on ollut Puista vapaa sähkölinja -projekti, jossa asemakaava-alueen ulkopuolisten keskijännitelinjojen johtokatuja levennettiin. Projekti on kaksivuotinen ja päättyy vuoden 2021 alkupuolella. Projektin myötä verkon säävarmuus on lisääntynyt huomattavasti ja mm. marraskuussa Etelä-Karjalassa laajalti tuhoja aiheuttaneen Liisa-myrskyn aiheuttamat viat koskettivat vain kolmea prosenttia Imatran Seudun Sähkönsiirron asiakkaista.

Kaluston päivitys

Kalustoa saatiin päivitettyä. Asentajat saivat käyttöönsä uuden MAN kuorma-auton, joka on varustettu henkilönostokorilla olevalla kappaletavaranosturilla ja verkonrakennustöihin räätälöidyllä kaksikerroslavalla. Uudessa kuorma-autossa on otettu myös huomioon ruokailuun liittyviä käytännön asioita. Auton varusteisiin kuuluu nimittäin myös jääkaappi ja mikroaaltouuni. Näillä pyrimme parantamaan työhyvinvointia ja varmistamaan muonitus myös pitkittyneissä vikatilanteissa.
Viime vuonna kalustosta poistui kaksi vanhempaa kuorma-autoa. Näillä muutoksilla kalustomme toimintavarmuus päivittyi raskaan kalustomme osalta 2000- luvulle. Poistuva kalusto kaupattiin eteenpäin ensimmäistä kertaa nettihuutokaupan välityksellä ja tästä saatujen kokemusten perusteella vastaavaa menettelyä käytetään varmasti tulevaisuudessakin.

2020 Rakennettiin säävarmaa verkkoa seuraavasti

77,9 km maakaapeloinnilla
216,7 km Puista vapaa sähkölinja -projektilla
294,6 km yhteensä

31.12. mennessä säävarmaa verkkoa jakeluverkkoalueella on yhteensä 1 748,8 km

Jakeluverkon säävarmuusaste 31.12.2020 62,0 %

2020 rakennettiin

0 sähköasemaa
13,1 km keskijänniteverkkoa
65,6 km pienjänniteverkkoa
17 muuntamoa

31.12.2020 yhtiöllä on

7 sähköasemaa
894,9 km keskijänniteverkkoa (joista kaapelia 208,2 km)
1 926,0 km pienjänniteverkkoa (joista kaapelia 1 150,6 km)
740 muuntamoa