Search
Close this search box.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen vuosi Imatran Seudun Sähkö -konsernin historiassa. Vuoden alussa erittäin lauha talvi ja runsaat sateet romahduttivat sähkön pohjoismaisen markkinahinnan. Hintaero pohjoismaisen systeemihinnan ja Suomen sähkön hinnan välillä kasvoi historiallisen suureksi. Maaliskuussa koronapandemia vavahdutti koko maailmaa ja sai aikaan ennennäkemättömän loikan uusiin digitaalisiin työ- ja yhteydenpitomenetelmiin myös Imatran Seudun Sähkössä.

Koronapandemiasta huolimatta konsernin toiminta jatkui suunnitelmien mukaisena. Toimitusvarmuus niin Suomessa kuin Viron tytäryhtiössä olivat erittäin hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyystutkimuksista saimme erinomaiset arvosanat. Sähkönverkon toimitusvarmuutta parantavat investoinnit vietiin suunnitelmien mukaisesti läpi varsin korkealla investointitehokkuudella. Asiakkuuksiin liittyvät palvelut monipuolistuivat ja sähköistyivät.

Sähkömarkkinoiden epävakaus aiheutti myyntikatteen merkittävän heikkenemisen, minkä vaatimat sopeutustoimet merkitsivät säästöjä hankintasopimuksissa ja henkilöstöön liittyvissä kustannuksissa. Edellisenä vuonna aloitettu Puista Vapaa -projektia voitiin kuitenkin viedä eteenpäin suunnitelmien mukaisesti. Ilman tämän projektin kustannusten kirjaamista kuluiksi vuoden liikevoitto olisi ollut positiivinen.

Vuoden aikana valmisteltiin ja toteutettiin useita yritysjärjestelyjä. Osakkuusyhtiö Kaakon Energia myi vuoden lopulla omistamansa Kanteleen Voima Oy:n, Puhuri Oy:n ja SV Vesivoima Oy:n osakkeet Suomen Voima Oy:lle. Vuoden lopussa luovuttiin Suomen Voimatieto Oy:n osakkuudesta. Valmistelut Imatra Elekterin myymiseksi johtivat osakekauppaan Eesti Energian tytäryhtiön Elektrilevin kanssa maaliskuussa 2021.

Yritysjärjestelyt vahvistavat konsernin kassavirtaa, parantavat rahoitusasemaa ja vähentävät liiketoimintariskejä. Järjestelyjen myötä liiketoiminnassa voimme keskittyä tällä hetkellä nopeasti kehittyvän energiatoimialan uusiin mahdollisuuksiin ja saada voimavaroja yhteiskunnan sähköistymisen vaatimiin mittaviin investointeihin.

Uskomme konsernin taloudellisen tilanteen parantuvan kuluvana vuonna merkittävästi edellisen vuoden tulokseen verrattuna sähkömarkkinoiden normalisoituessa ja kuluiksi kirjatun Puista vapaat sähkölinjat -projektin päättyessä. Olemme käynnistäneet strategiaprosessin, jossa määritellään keinot sopeutua tulossa oleviin sähköverkkoliiketoiminnan valvontamallin muutoksiin sekä etsitään tulevaisuuden liiketoiminnan kasvusuunta.

Haluan lausua lämpimät kiitokset koko konsernimme henkilöstölle joustavuudesta ja vahvasta sitoutumisesta kuluneen vaikean vuoden aikana. Kiitokset yhteistyökumppaneillemme, osakkeenomistajillemme ja hallintomme edustajille tärkeästä myötävaikutuksestanne ja tuestanne.

Ari Saukkonen
toimitusjohtaja