Vuosikertomus 2021

Asiakastyytyväisyysindeksi 4,28 (asteikolla 1-5)
Rakensimme säävarmaa verkkoa 128,2 km
Mittaushistorian pienin keskeytysaika: Keskimääräinen keskeytysaika oli 22 minuuttia
Myimme sähköä 4% edellisvuotta enemmän

Vuosi 2021 tullaan energia-alalla muistamaan viimeisenä vuotena ennen Ukrainan sodan käynnistämää energia- ja turvallisuuspolitiikan suurta muutosta Euroopassa. Vuoden lopulla toteutuneet yli kymmeneen vuoteen korkeimmat sähkön ja kaasun hintapiikit antoivat esimakua korkeiden energian hintojen vaikutuksesta yhteiskunnan toimintaan.

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on keskeinen osa Imatran Seudun Sähkön arvoja ja päivittäistä toimintaa. Energia-alan voimakas uudistus kohti hiilineutraalia tulevaisuutta on tätä päivää. Lisäksi jatkamme päivittäistä vastuullista työtä yhteiskunnan hyväksi rakentamalla, ylläpitämällä ja kehittämällä luotettavaa, laadukasta ja toimintavarmaa sähköverkkoa. Myös asiakkaiden syrjimättömyys, kohtuullinen hinnoittelu ja hyvä asiakaspalvelu kuuluvat päivittäisiin vastuullisuustekoihimme.

Energiapalvelut vastaa sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloksesta ja energiapalveluiden markkinoinnista asiakkaille. Yksikön tehtäviin kuuluvat sähkönmyynti, markkinointi, asiakaspalvelu ja sähkönhankinta. Konsernin sisäisen työnjaon mukaisesti Energiapalvelut vastaa myös sähköenergian mittaamisesta ja laskutuksesta sekä näiden toimintojen vaatimista tietojärjestelmistä.

Verkkopalvelut vastaa sähkönsiirrosta ja jakeluverkoston ylläpidosta Imatralla ja sen lähikunnissa. Yksikön tehtäviin kuuluvat verkon suunnittelu, käyttö, kunnossapito ja rakentaminen. Verkkoyhtiö toimii syrjimättömästi verkkoalueen sähkönsiirtäjänä ja palvelee kaikkia alueella toimivia sähkönmyyjiä. Lisäksi yksikkö tuottaa verkonrakennus- ja asennuspalveluja asiakkailleen.

Huoltohenkilöt työskentelevät sähkökaapelien kanssa
Henkilö lataamassa sähköautoa

Konsernipalvelut vastaa yhtiön talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluista. Konsernipalvelut hoitaa myös emoyhtiön omistajien osakkeisiin liittyvät asiat. Yksikön sisäisinä asiakkaina ovat konsernin tytäryhtiöt.