Konsernipalvelut

Konsernipalvelut vastaa yhtiön talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluista. Konsernipalvelut hoitaa myös emoyhtiön omistajien osakkeisiin liittyvät asiat. Yksikön sisäisinä asiakkaina ovat konsernin tytäryhtiöt.

Korona-arki jatkui

Toiveistamme ja odotuksistamme huolimatta vuosi 2021 meni vielä vahvasti koronan viitoittamalla tiellä. Jatkoimme etätöitä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Määrittelimme myös pelisäännöt tulevaisuudessa ns. hybridimallin käytölle. Jatkossa etä- ja lähityötä on mahdollista tehdä kullekin tiimille ja työtehtävälle parhaiten sopivalla tasapainoisella yhdistelmällä. Vakuutimme työntekijämme myös etäpäivien ajaksi laajentamalla tapaturmavakuutusta vapaa-ajallekin. Konttorille lähitöihin saapuville sähköautoilijoille rakennutimme syksyllä neljä sähköautojen latauspistettä, jotka ovat henkilöstömme vapaassa käytössä työpäivän aikana. Latauspisteet meille toimitti yhtiömme yhteistyökumppani Electroway Oy.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Koronarajoitusten vuoksi emme pystyneet pitämään yllä sellaista tiivistä työyhteisöllisyyttä, jota olisimme halunneet. Tästä syystä pyrimme monin muin keinoin varmistamaan töiden sujuvuuden sekä henkilöstömme työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin. Meillä työskenteli vuoden aikana useampia harjoittelijoita, jotka toivat meille niin alan tuoreinta osaamista kuin lisäresurssejakin. Lisäksi tiimit reagoivat nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin järjestelemällä omia tehtäviään tarkoituksenmukaisemmiksi.

Henkinen hyvinvointi

Tekemämme työhyvinvointikyselyn perusteella työhyvinvointimme oli parantunut edellisestä vuodesta ja esimiehetkin olivat petranneet toimintaansa viime vuoden aikana. Jatkoimme tiivistä yhteistyötä pitkäaikaisen kumppanimme, Imatran Työterveys Oy:n, kanssa. Heidän tekemällä työpaikkaselvityksellä saimme lisätietoa henkilöstömme niin fyysisestä kuin henkisestäkin tilanteesta. Em. kyselyjen ja selvitysten avulla pystyimme kohdistamaan toimenpiteitä sinne, missä niitä tarvittiin. Kuulimme esim. miksi aivoergonomia on muun hyvän työergonomian ohella tärkeä asia nykypäivän työelämässä.

Fyysinen jaksaminen

Henkisen hyvinvoinnin tukemisen rinnalla henkilöstömme fyysisestä jaksamisesta huolehtiminen on ollut aina tärkeää. Oman kuntosalin ja käytössä olleiden liikuntaseteleiden rinnalle otimme vuonna 2021 käyttöön verottajan mahdollistaman työsuhdepolkupyöräedun. Tämä innostikin osaa henkilöstöstämme hankkimaan itselleen uuden menopelin. Työyhteisössämme on nyt niin uusia alan harrastajia kuin työmatkapyöräilijöitäkin. Asialla on siis henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäksi ollut myös positiivisia ympäristövaikutuksia.

Turvallisuushavainnot

Vuoden aikana oli tavoitteena kasvattaa merkittävästi turvallisuushavaintojen määrää. Henkilöstöä kannustettiin tekemään havaintoja ja parhaimpien turvallisuutta parantavien havaintojen tekijät palkittiin. Havaintoja saatiin ennätysmäärä ja työsuojelutoimikunnan asettama tavoite ylitettiin yli kaksinkertaisesti.