Energiapalvelut

Energiapalvelut vastaa sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloksesta ja energiapalveluiden markkinoinnista asiakkaille. Yksikön tehtäviin kuuluvat sähkönmyynti, markkinointi, asiakaspalvelu ja sähkönhankinta. Konsernin sisäisen työnjaon mukaisesti Energiapalvelut vastaa myös sähköenergian mittaamisesta ja laskutuksesta sekä näiden toimintojen vaatimista tietojärjestelmistä.

Poikkeuksellinen vuosi sähkömarkkinoilla

Vuosi 2021 oli jo toinen peräkkäinen erittäin poikkeuksellinen vuosi sähkömarkkinoilla. Pohjoismainen sähkömarkkina oli edelliseen runsassateiseen vuoteen verrattuna päinvastainen ja tukkumarkkinat reagoi tähän vähäsateiseen tilanteeseen. Edelleen jatkunut koronapandemia, alku- ja loppuvuoden kylmä säätila, heikko vesitilanne, kallistuneet polttoaineiden hinnat ja päästöoikeuksien hinnan jopa kolminkertaistuminen näkyivät myös sähkön hinnassa. Olkiluoto 3:n käyttöönoton siirtyminen vuoden 2022 keväälle toi myös oman vaikutuksensa hintoihin. Sähkön hinnan nousu alkoi kesällä ja jatkui koko loppuvuoden. Kovimmat spot-hinnat nähtiin joulukuussa, jolloin kallein tunti ylitti 1000 €/MWh rajan. Loppuvuoden energiahintojen voimakas nousu vaikutti joulukuussa kannattavuuteen ja myös sopimustyyppien tarjoomaan.

Myynnin kasvu

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta sähkön myyntimme kokonaisvolyymi jatkoi kasvuaan vuonna 2021. Myimme sähköä yhteensä n. 274 000 MWh, joka on reilut 4 % edellisvuotta enemmän. Myös liikevaihtomme kasvoi n. 16 %. Myynti kasvoi volyymilla mitattuna niin kuluttaja- kuin myös yritysmyynnissä. Myynnissä olevien käyttöpaikkojen lukumäärässä oli kuitenkin hieman laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Alan kova kilpailu näkyi oman verkkoalueen myynnissä olevien asiakkaiden määrässä, joka laski n. 5 %.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme käytännön haasteet käyntiasiakkaiden kohdalla jatkuivat koronasta johtuen. Pidimme asiakaspalveluamme auki mahdollisuuksien mukaan viranomaisten suosituksia noudattaen. Vaikka jouduimmekin pitämään osittain ovemme suljettuina, palvelimme koko ajan asiakkaitamme puhelimitse ja sähköisten kanavien kautta. Asiakaspalvelumme onnistui kiitettävästi tavoitettavuuden ylläpitämisessä, asiakaspalvelupuheluiden vastausprosentin parantuessa edellisvuodesta. Tyytyväisyys näkyi myös vuosittaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Kyselyn perusteella asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla. Parhaimman arvosanan saimme henkilöstön ystävällisyydestä. Palvelumme koetaan nopeaksi ja asiakkaamme saavat asiansa hoidettua sujuvasti.

Bonusta sähköstä

Jatkoimme paikallisen Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa tehtävää yhteistyötä Bonustuotteiden parissa. Bonusta kerryttävien sähkösopimusten osuus kaikista vuoden aikana tehdyistä sopimuksista oli n. 48 %. Bonusta kerryttävillä sähkösopimusten myynnin kasvu volyymilla mitattuna oli reilut 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ässä-sähkösopimuksia saa kolmena erilaisena vaihtoehtona, Ässä-vesisähkönä kahden vuoden kiinteällä hinnalla, markkinahintoja seuraavana Ässä-sähkösopimuksena tai Ässä-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla.

Datahub

Vuosi oli merkityksellinen tiedonvaihtoa nopeuttamaan kehitetyn yhteisen valtakunnallisen järjestelmän, datahubin, käyttöönottoon valmistautumisessa. Datahubiin valmistautuminen on ollut useamman vuoden kokonaisuus ja projekti eteni vuoden aikana kaikkien alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Vuoden aikana suoritettiin mm. kaksi tuotannollista koekäyttöharjoitusta ja lopuksi vielä vuoden lopulla ns. kenraaliharjoitus, jonka avulla koeponnistettiin ja varmistettiin valmius datahubin käyttöönottoon. Datahubiin tallennetaan tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta ja se otettiin käyttöön 21.2.2022.

Mittarinvaihtoprojekti

Aloitimme vuoden lopussa valmistautumisen AMR2 -mittareiden massavaihtoprojektiin, joka on tarkoitus suorittaa vuosien 2022-2024 aikana. Vaihdettavaksi tulee reilut 6000 mittaria. Tällä projektilla turvataan laadukkaan mittauspalvelun jatkuvuus, nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Voimakkaasti laajeneva pientuotanto, sähköautojen lisääntyminen, kysyntäjousto ja vuonna 2023 käyttöön tuleva varttitase asettavat uusia vaatimuksia mittauslaitteille. Reaaliaikaista mittaustietoa tarvitaan näitä ohjaaviin automaatioihin lähitulevaisuudessa.