Vastuullisuus

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on keskeinen osa Imatran Seudun Sähkön arvoja ja päivittäistä toimintaa. Energia-alan voimakas uudistus kohti hiilineutraalia tulevaisuutta on tätä päivää. Lisäksi jatkamme päivittäistä vastuullista työtä yhteiskunnan hyväksi rakentamalla, ylläpitämällä ja kehittämällä luotettavaa, laadukasta ja toimintavarmaa sähköverkkoa. Myös asiakkaiden syrjimättömyys, kohtuullinen hinnoittelu ja hyvä asiakaspalvelu kuuluvat päivittäisiin vastuullisuustekoihimme.

Vihreä sähkö kiinnostaa yhä useampaa asiakasta

Vihreän sähkön kasvava suosio heijastaa vihreiden arvojen yhteiskunnallista nousua, ja ekologisen sähkön tarjonta on kasvanut huomattavasti viime vuosina kotimaan markkinoilla. Tämä näkyi myös Imatran Seudun Sähkön asiakkaiden valinnoissa. Alkuperätakuin varmennetun uusiutuvan energian osuus koko myynnistämme kasvoi edellisestä vuodesta n. 19%. Uusiutuvaa energiaa myydystä sähköstä oli n. 25 %. Vuoden lopussa asiakaskannastamme laskettuna uusiutuvaa energiaa käyttävien asiakkaiden määrä oli n. 28 % kaikista asiakkaistamme. Tämä kertoo osaltaan siitä, että uudet uusiutuvan energian ympärille rakennetut tuotteemme sähkösopimuksemme ja näiden vaihtoehtojen informointi ja myynti asiakkaille tuottivat tulosta. Asiakkaamme ovat valveutuneita ja uusiutuvan energian ratkaisut kiinnostivat asiakkaitamme. Uutena merkillepantavana ilmiönä oli useiden yritysten kiinnostus uusiutuvan energian ostoon edellisvuotta enemmän. (kuva imatrankoskesta vuoksi-takuu leimalla)

Autonlatausratkaisut avaimet käteen periaatteella

Kestävän kehityksen tavoitteidemme mukaisesti haluamme edesauttaa uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. Edellisenä vuonna käynnistämämme yhteistyö aurinkovoimalaratkaisujen kanssa paikallisen kumppanimme Elektrowayn kanssa laajentui keväällä 2021. Aloitimme toimittamaan sähköauton latauspisteitä avaimet käteen -palveluna Etelä-Karjalan alueelle. Vastaamme yhdessä Elektrowayn kanssa autonlatausratkaisujen turvallisesta ja vaatimusten mukaisesta toteutuksesta alkukartoituksesta aina sujuvaan käyttöönottoon asti. Kiinnostus luotettavan kumppanin kautta saataviin aurinkovoimala- ja autonlatausratkaisuihin näkyi vuoden aikana suurena tarjouspyyntöjen määränä.

Nettisivujen uusiminen

Uudistimme kesällä nettisivumme uuden saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi, jonka myötä edistimme omalta osaltamme yhdenvertaisuutta. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on asettaa kaikki digitaalisia palveluita käyttävät henkilöt yhdenvertaiseksi ja mahdollistaa verkkosivujen parempi käyttökokemus. Uuden saavutettavuusdirektiivin mukaisilla uudistuneilla sivuilla on myös kiinnitetty huomiota asiakkaiden helppoon asiointiin sekä asioiden löydettävyyteen ja selkeyteen. Sivustot palvelevat nyt entistä paremmin kaikkia asiakkaitamme.

Joulupuu

Lahjoitimme perinteiseen tapaan joulumuistamisiin varatut rahat hyväntekeväisyyteen. Kohteemme kuluvana vuonna oli Imatran Nuorkauppakamari ry:n Joulupuu-keräys. Joulupuu-keräys järjestetään ympäri Suomea paikallisten Nuorkauppakamarien toimesta. Keräyksen avulla jaetaan jouluiloa ja tehdään lahjahaaveista totta – myös niille Imatralaisille lapsille, jotka muuten voisivat jäädä ilman joulupukin tuomisia.

Joulukuusi

Joulukuusen hankkiminen ja asentaminen Koskenpartaalle on perinne, joka jatkunut Imatran Seudun Sähkön toimesta jo parikymmentä vuotta. Näin Imatran Seudun Sähkö haluaa olla osaltaan mukana luomassa joulun tunnelmaa alueen ihmisille. Viime vuosina yksityishenkilöt ovat ehdottaneet omia pihakuusiaan ehdokkaiksi Koskenpartaan joulukuuseksi. Vuonna 2021 uusi löytyi Ritvankujalta. Joulukuusen valot syttyivät joulunavauksessa 27.11.