Search
Close this search box.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 tullaan energia-alalla muistamaan viimeisenä vuotena ennen Ukrainan sodan käynnistämää energia- ja turvallisuuspolitiikan suurta muutosta Euroopassa. Vuoden lopulla toteutuneet yli kymmeneen vuoteen korkeimmat sähkön ja kaasun hintapiikit antoivat esimakua korkeiden energian hintojen vaikutuksesta yhteiskunnan toimintaan.

Hintakriisi ei mennyt ohi jättämättä jälkiään myös konsernimme tulokseen ja vaikuttamatta asiakkaittemme sähkölaskujen suuruuteen. Tästä huolimatta Suomen liiketoimintojemme kannattavuus pysyi kokonaisuutena kohtuullisen hyvänä. Verkkoliiketoimintamme kannattavuus oli erittäin hyvällä tasolla, ja vuoden jälkeen siirtoyhtiöllämme on merkittävä kumuloitunut alituotto, mikä voidaan myöhempinä vuosina hyödyntää.

Vuoden aikana tapahtui merkittäviä muutoksia konsernimme taserakenteessa. Virossa toimivan tytäryhtiömme Imatra Elekterin myynti Eesti Energian tytäryhtiölle Elekterileville mahdollisti konsernimme velkamäärän oleellisen keventämisen ja vahvisti huomattavasti maksuvalmiuttamme, mitä ovat tärkeitä tekijöitä edessä olevia entistä epävarmempia aikoja ajatellen.

Viime vuosina tekemämme työt sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi kantoivat hedelmää siten, että vuoden aikana sähköhäiriöitä oli historiallisen vähän. Muutenkin vuosi toteutui sähköverkon investointiohjelman osalta suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden loppupuolella toteutimme strategiamme uudistusprosessin, jossa pääpaino oli liiketoimintaportfoliomme uudistamisessa ja menossa olevan vihreän siirtymän ja sen avaamien uusien markkinoiden hyödyntämisessä. Strategiatyön myötä käynnistimme joukon uusia kehityshankkeita.
Ammattitaitoinen henkilöstömme teki jälleen uraauurtavaa työtä ratkaistessaan koronan, sähköverkon muuttuneen regulaatioympäristön, markkinahintojen heilahtelun ja entisestään kiristyneen kilpailun tuomia haasteita. Lisää työtä toivat valmistautuminen sähkömarkkinoiden muutoksiin, kuten keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmä datahubin tuloon sekä huoltovarmuuskysymysten merkityksen lisääntymiseen.
Vaikka paljon asioita saatiin vietyä loppuun, jäi alkaneelle vuodelle monia konsernin kannalta tärkeitä asioita ratkaistavaksi: millaiseen lopputulokseen tullaan päätymään Fennovoiman Hanhikivi-projektissa, johon konsernilla on merkittävä sitoumukset ja millaisen roolin konserni ottaa suhtautumisessaan ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, joiden joukkoon on viime aikoina noussut ilmastomuutoksen rinnalle huoli elinympäristöjen köyhtymisestä ja biodiversiteetin säilymisestä.

Näissä ja monissa muissa kysymyksissä teemme avointa ja aktiivista yhteistyötä alan järjestöjen, yliopistojen ja viranomaisten kanssa.

Lämpimät kiitokset jälleen tuestanne teille hyvät asiakkaamme, yhteistyökumppanimme, osakkeenomistajamme ja hallintomme jäsenet! Erityiskiitos kaikille henkilökuntaamme kuuluville arvokkaasta ja koko yhteiskunnan kannalta merkityksellisestä ja tärkeästä työstänne.

Ari Saukkonen
toimitusjohtaja