Yhtiökokouskutsu osakkeenomistajille

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15. päivänä toukokuuta 2024 klo 14.00 alkaen Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimitalon kokoustiloissa, osoitteessa Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.30.

Kokouksessa käsitellään:

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kuuluvat asiat

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiökokouksessa. Edellä mainittu aineisto voidaan myös pyydettäessä lähettää osakkeenomistajalle viikkoa ennen kokousta.

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavien pykälien osalta:

  • 6 §, ensimmäinen virke: Hallintoneuvoston jäsenten vähimmäismäärä muutettaisiin 15 jäsenestä 12 jäseneen: Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 12 ja enintään 24 jäsentä.
  • 9 §: Tilintarkastajien määrän pienentäminen kahdesta tarkastajasta yhteen sekä tilintarkastusyhteisön valinnan mahdollistaminen: Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei ole tarpeen valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että yhtiöjärjestyksen määräyksestä johtuen osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 8.5.2024 klo 15.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla: kirjeitse osoitteella Imatran Seudun Sähkö Oy, Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra, puhelimitse numeroon 050 467 7754, sähköpostilla osoitteeseen info@issoy.fi tai yhtiön kotisivuilla.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ääniluettelon laatimista silmällä pitäen alkuperäisinä yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Imatralla, 23.4.2024

HALLINTONEUVOSTO

Jaa somessa