Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma 2024

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on julkaissut uusimman sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioitu näiden vaikutuksia aina vuoteen 2036 asti. Uusin kehittämissuunnitelma jatkaa aikaisempien vuosien määrätietoista linjaa jakeluverkon kehittämisessä suunniteltujen investointien sekä sähkömarkkinalaissa velvoitettujen sähkön toimitusvarmuuden vaatimusten mukaisesti.

Uusin sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma on ollut asiakkaiden ja muiden jakeluverkon toimintoihin olennaisesti liittyvien sidosryhmien kuultavana 30.4.-31.5.2024. Kiitämme kaikkia kommenttien antajia ja asiasta kanssamme keskustelleita.

Lue aiheesta lisää: Verkkohankkeet

Tutustu Imatran Seudun Sähkönsiirron toimintaan (YouTube):

Jaa somessa