Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n käytöstä poistettuja sähköpylväitä partiolippukunta Saimaan Sissien kunnostusprojektiin

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n käytöstä poistetut sähköpylväät päätyvät partiolippukunta Saimaan Sissien koulutusalus M/S Sissin laituripaikan kunnostusprojektiin, joka on tarkoitus toteuttaa kesän 2024 lopulla. Vanhoja sähköpylväitä tullaan käyttämään partiolaisten käytössä olevalle osuudelle laivalaiturin rakenteissa, ja käytettävät materiaalit on valittu huolella Suomen Ympäristökeskuksen vaatimusten mukaisesti ympäristötekijät ja -vaatimukset huomioiden sekä kyllästetylle puulle voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Kunnostukseen käytettävän materiaalin tulee olla vesistörakenteeseen soveltuvaa kestopuuta, ja kaikkien kiinnitystarvikkeiden nykyaikaiselle kestopuulle soveltuvia.

Saimaan Sissit ry:n Ville Kohon mukaan koulutusalus M/S Sissin laituripaikka vaatii kunnostusta toimintaedellytysten säilyttämiseksi. Niskalammen satama-alueella sijaitseva vanha 1800-luvun loppupuolella rakennettu puurakenteinen laivalaituri on muodostunut monien, nykyään harrastekäytössä olevien, Saimaalle tyypillisten vanhojen hinaajien kotisatamaksi.

Jaa somessa