Verkkopalvelumaksut alenevat 1.4.2024 alkaen

Verkkopalvelumaksuja alennetaan 16 % verottomasta hinnasta ja 10,8 % verollisesta hinnasta 1.4.2024 alkaen. Hintojen alennus toteutetaan tasamuutoksena kaikille verkkopalvelutuotteille ja muutokset koskevat sekä perus- että siirtomaksuja.

Edellisellä valvontajaksolla toteutimme useita suuren kokoluokan hankkeita, joilla paransimme sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Toteutettujen hankkeiden rahoittamiseksi jouduimme korottamaan verkkopalvelumaksujamme kyseisen valvontajakson ajalle. Valvontajakson vaihtuessa alennamme verkkopalvelumaksumme vastaamaan jälleen uusia valvontamenetelmiä.

Viime valvontajakson aikana lisäksi sähkön hinnan kasvu johti huomattaviin häviösähkökustannuksiin, mikä osaltaan aiheutti korotuspainetta verkkopalvelumaksuihin. Markkinahintojen tasaannuttua nykyiseen tilanteeseen ovat kustannukset lähempänä energiakriisiä edeltäneiden vuosien tasoa, mikä myös johtaa matalampiin verkkopalvelumaksuihin. Kustannuksia pienentävät lisäksi tälle vuodelle suunnitellut kantaverkkomaksujen hyvitykset, joiden vaikutukset näkyvät asiakkaillemme matalampina verkkopalvelumaksuina.

 

Katso täältä nykyiset ja tulevat verkkopalvelumaksut.

Jaa somessa