Tilinpäätöstiedote – Imatran Seudun Sähkö- konsernilla takana poikkeuksellisen vuosi

Vuosi 2020 oli historiallisen lämmin ja ennätyssateinen. Erityisesti alkuvuoden erittäin lauha talvi ja runsaat sateet romahduttivat sähkön pohjoismaisen markkinahinnan. Sähkö oli ennätyshalpaa ja sähkön markkinahinnat olivat alimmillaan vuosikausiin. Markkinahintojen romahdus pienensi konsernin sähkönmyyntimme myyntikatetta.

”Kuluvana vuonna uskomme konsernin taloudellisen tilanteen parantuvan merkittävästi edellisen vuoden tulokseen verrattuna sähkömarkkinoiden normalisoituessa”, kertoo Imatran Seudun Sähkön toimitusjohtaja Ari Saukkonen.

Edellisvuotta suuremmat investoinnit sähköverkkoon Suomessa 3,4 (ed. 2,6) milj. euroa ja Virossa 1,2 (ed. 1,1) milj. euroa) sekä mittavat panostukset vikojen ehkäisemiseksi ja verkkojen parantamiseksi tuottivat hyvää tulosta. Toimitusvarmuus niin Suomessa kuin Viron tytäryhtiössäkin oli erittäin hyvällä tasolla. Vuoden aikana asiakkaidemme kokema vioista johtuva energiapainotettu keskeytysaika oli vain 35 minuuttia. Tämä vastaa 99,99 % sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Tulos on myrskyisäksi vuodeksi erinomainen.

Vuoden 2020 aikana konsernissa valmisteltiin ja toteutettiin useita yritysjärjestelyjä, jotka vahvistavat sen kassavirtaa, parantavat rahoitusasemaa ja vähentävät liiketoimintariskejä myös tulevaisuudessa. Järjestelyjen myötä mahdollistuvat keskittyminen tällä hetkellä nopeasti kehittyvän energiatoimialan uusiin mahdollisuuksiin ja yhteiskunnan sähköistymisen vaatimiin mittaviin investointeihin.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 45,2 (51,7) milj. euroa, joka on 12,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkönsiirron liikevaihdossa oli kasvua 1,4 milj. euroa (lähes 7 %), mutta sitä vastoin sähkön myynti pieneni 2,6 milj. euroa (13 %) edellisvuoteen verrattuna. Merkittävin syy konsernin liikevaihdon tippumiseen vuoden 2019 tasoon verrattuna oli sähkön hankintayhtiö Kaakon Energia Oy:n sähkön välitysmyynnin lopettaminen sen osakkaille loppuvuonna 2019. Tämä pienensi konsernin liikevaihtoa 5,0 milj. euroa.

Imatran Seudun Sähkö -konsernin liiketappioksi muodostuikin 2,3 milj. euroa (liikevoitto edellisenä vuonna 0,9 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 1,5 milj. euroa (voitto edellisenä vuonna 0,3 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste 53,3 % (55,5 % vuonna 2019) oli kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.

Imatran Seudun Sähkön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.5.2021. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi jakaa osinkoa 0,10 euroa/osake, mikä vastaa edellisvuoden osingonjaon tasoa.

Toimintavuonna konserniin kuuluivat emoyhtiön lisäksi sähköverkkoyhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy (emoyhtiö omistaa 100 %), sähkön hankintayhtiö Kaakon Energia Oy (56,1 %) sekä Imatra FNW Oy (100 %). Imatra FNW Oy:n muodostamassa alakonsernissa varsinaista liiketoimintaa harjoittaa virolainen energiayhtiö Imatra Elekter AS.

Yhtiön vuosikertomus julkaistaan toukokuussa pidettävän yhtiökokouksen yhteydessä ja on sen jälkeen luettavissa nettisivuiltamme.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ari Saukkonen, puh. 050 598 8217.

Jaa somessa