Tilinpäätöstiedote 2023

Imatran Seudun Sähkö -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2023

Sähkönkäyttö Suomessa vuonna 2023 oli 80 TWh. Sähkönkäyttö laski 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta nousi 18 prosenttiin aiemman vuoden 16,7 prosentista. Tuulivoimalla tuotetun energian kokonaismäärä oli 14,4 TWh. Sähkön keskihinta Suomessa vuonna 2023 oli 56,63 €/MWh. Vuoden 2022 energiamarkkinakriisin jälkeen markkinahinta laski vuoden 2023 alussa voimakkaasti lauhan alkutalven seurauksena Euroopassa ja Pohjoismaissa. Keskimääräistä lämpimämpi talvi ja hyvä energian riittävyys Euroopassa vaikuttivat lisäksi myös päästöoikeuden hintoihin sekä raaka- ja polttoainehintoihin alentavasti. Suomessa Olkiluoto kolme (OL3) otettiin käyttöön pitkän odotuksen jälkeen.

Imatran Seudun Sähkö -konserni menestyi taloudellisesti hyvin kuluneella tilikaudella. Konsernilla on käytettävissä riittävät likvidit varat suojautuakseen sääntelyn ja mahdollisten markkinahäiriöiden aiheuttamilta rahoitusriskeiltä. Sijoitukset huomioon ottaen konserni on velaton, mikä antaa hyvät edellytykset tulevien vuosien investoinneille. Sähkösalkkujen riskienhallinta tasaa tukkusähkömarkkinoiden kasvaneesta volatiliteetista syntyviä vaihteluja.

Sähköverkko on hyvässä kunnossa ja takaa tasaisen ja kohtuullisen tuoton. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen. Säävarman verkon rakentaminen edistyi sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti ja Mansikkalan sähköasemainvestoinnin valmistelua jatkettiin, Verkostoinvestoinnit vuonna 2023 olivat 2,4 miljoonaa euroa. Aurinkoenergiajärjestelmien ja sähkövarastojen nopea yleistyminen korosti nykyaikaisen sähköverkon kaksisuuntaista luonnetta.

 

Konsernin tilinpäätös

Konsernin liikevaihto oli 31,2 (31,0 vuonna 2022) milj. euroa eli hiukan edellisvuotta parempi. Sähkönsiirron liikevaihto, 14,8 milj. euroa, kasvoi 1,1 milj. euroa (noin 8 %), mutta sitä vastoin sähkön myynti, 15,1 milj. euroa, jäi 1,2 milj. euroa (noin 8 %) edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liikevoitoksi muodostui 7,4 milj. euroa (liikevoitto edellisenä vuonna 5,4 milj. euroa). Liiketoiminta oli edellisvuotta kannattavampaa lähinnä verkkoliiketoiminnassa. Tilikauden tulos oli 6,1 milj. euroa (tappio edellisenä vuonna 5,1milj. euroa). Rahoituskuluihin kirjattiin vuonna 2022 Fennovoiman ydinvoimahankkeen alaskirjaus 13,7 milj. euroa, mikä painoi konsernin tilikauden tuloksen silloin vahvasti tappiolliseksi.

Konsernin tunnuslukuja

  • liikevoittoprosentti 23,7 %
  • oman pääoman tuottoprosentti 19,6 %
  • omavaraisuusaste 71,7 % (sis. taseessa olevat liittymismaksuvelat osana omaa pääomaa)

 

Emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilinpäätös

Emoyhtiön liikevaihto laski edellisestä vuodesta 11,3 prosenttia, 16,4milj. euroon (ed. 18,5 milj. euroa). Liikevaihdon muutos johtui laskeneista sähkösopimusten myyntihinnoista. Emoyhtiön liiketappioksi muodostui -1,4 (ed. -1,1) milj. euroa. Liiketappio syntyi pääosin yhtiön kiinteistä ja hallinnollisista kuluista. Eriytetyn muun sähköliiketoiminnan eli sähkön myynnin liikevoitto oli lähes nollatasolla.

Imatran Seudun Sähkö Oy:n toiminnan tunnuslukuja:

  • liiketappioprosentti -8,6 %
  • oman pääoman tuottoprosentti -27,1 %
  • omavaraisuusaste 33,5 %

Lisätietoja tilinpäätöksestä ja konsernin vuoden 2023 toiminnasta voi lukea täältä.

Jaa somessa