Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat 1.1.2023

Fingrid nostaa tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.1.2023 alkaen. Korotuksen taustalla on merkittävä voimajärjestelmän reservikustannusten nousu poikkeuksellisen markkinatilanteen seurauksena.

Tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu maksu muuttuu 1.1.2023 alkaen siten, että maksu nousee 1,7 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 1,20 €/MWh). Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Taajuudenpalautusreservien automaattiset kapasiteettikustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Lisäksi poikkeuksellinen tilanne energiamarkkinoilla on kasvattanut säätösähkön (manuaalisen taajuuden palautusreservin, mFRR:n) ja taajuudesta automaattisesti aktivoituneiden reservien hankinnan kustannuksia.

Tasepalvelumaksuihin kohdistuu kustannuksia voimajärjestelmän reserveistä, joilla pidetään sähkön laatu ja taajuus tavoitetasolla. Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Fingrid käyttää sähköjärjestelmän tasapainotukseen erilaisia reservejä, joita he hankkivat eri markkinapaikoilta. Keskeisin näitä reservikustannuksia nostava reservilaji on automaattinen taajuudenpalautusreservi (aFRR), jossa Fingrid hankkii niin ylös- kuin alas säätävää reservikapasiteettia. Kyseisen reservin Fingrid hankkii nykyisin pääosin kotimaisilta markkinoilta, jossa on nähty ajoittain hyvinkin korkeiksi nousseita hankintahintoja. Automaattisen taajuudenpalautusreservin tehtävänä on osaltaan vastata, että sähkön laatu ja sille asetetut taajuusvaatimukset pysyvät kulloinkin niille asetetuissa arvoissa.

Sähkömarkkinatilanteiden muutokset lisäävät epävarmuutta tasepalvelun kustannuksista. Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan ja maksut päivitetään kattamaan muutokset toiminnan kustannuksissa.

Voitte lukea lisää Fingridin sivuilta Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat 1.1.2023 – Fingrid

Jaa somessa