Mittarinvaihtoprojekti etenee

Keväällä aloitettu projekti, jossa vaihdamme elinkaaren lopussa olevat sähkömittarit etenee alueittain. Vaihdettavia mittareita, joiden ominaisuudet eivät enää täytä jatkossa mittausasetuksen vaatimuksia on kaikkiaan noin 6500kpl. Työ kestää vuoden 2024 loppuun. Olemme jo asentaneet toista tuhatta uuden sukupolven AMR2 mittalaitetta.

Työn valmistuttua kaikki Imatran Seudun Sähkön mittalaitteet täyttävät mittausuudistuksen vaatimukset laadukkaasti ensivuosikymmenelle.

Uusia tarpeita ovat nopeasti lisääntyvä pientuotanto ja lähitulevaisuudessa kysynnän joustoon tarvitaan reaaliaikaista mittaustietoa. Sähkön hinnan suuret vaihtelut tuo tarpeita uusille älykkäille kulutuksen ohjausjärjestelmille, jotka tarvitsevat reaaliaikaista mittaustietoa.

Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton.

Otamme kirjeitse yhteyttä asiakkaisiin, joita mittarin vaihto koskee.

Kirjeen saatuaan pyydämme asiakkaita olemaan yhteydessä meihin ja sopimaan vaihtoajan. Mittarin vaihto kestää alle puoli tuntia ja siitä aiheutuu lyhyt sähkökatko.

Varmistetaan yhdessä laadukkaan mittauspalvelun jatkuvuus, kiitos yhteistyöstä.

Jaa somessa