Pientuotannon netotus laskutuksessa

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on ottanut 1.1.2023 alkaen käyttöön sähkönkulutuksen ja -tuotannon netottavan mittaustavan kulutuksen laskutuksessa. Muutos perustuu Valtioneuvoston asetukseen (TEM/2020/208) ja koskee sähköntuotannon käyttöpaikkoja, joiden tuotanto on enintään 100 kVA. Tämän vuoden alusta kulutus ja tuotanto netotetaan. Tämä tarkoittaa, että tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoastaan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle. Verkkoon siirtynyt ylijäämäsähkö korvaa täysimääräisesti verkosta otetun sähkön määrää ja asiakas saa näin kaiken tuottamansa sähkön ensisijaisesti omaan käyttöönsä. Säästöä tulee jokaiselta itse tuotetulta ja käytetyltä kilowattitunnilta verkkopalvelun ja energian käyttömaksuista ja sähköverosta. Perusmaksuihin netotus ei vaikuta.

Valitettavasti emme tällä hetkellä pysty tuomaan kulutuksen, pientuotannon ja niiden tuntinetotusten aikasarjoja eriteltyinä Wattis online -palvelun kulutusraportointiin. Netotetut kulutukset näet Datahub asiakasportaalista oma.datahub.fi.

Jaa somessa