Imatran Seudun Sähkö -konsernin tilinpäätöstiedote 2022

Energiakriisi haastoi myös Imatran Seudun Sähkö -konsernia vuonna 2022

Imatran Seudun Sähkö -konserni selvisi taloudellisesti erittäin hyvin energiakriisin aiheuttamista haasteista myös vuonna 2022. Taseeseen suhteutettuna yhtiön velat ovat keveät, ja korkojen nousun aiheuttamilta rahoituskustannuksilta on suojauduttu. Konsernilla oli käytettävissään riittävät likvidit varat huolehtia sääntelyn ja markkinahäiriöiden aiheuttamilta rahoitusriskeiltä. Sähkösalkkujen riskienhallinta tasasi tehokkaasti tukkusähkömarkkinoiden kasvaneesta volatiliteetista syntyviä vaihteluja.

Sähköverkko on hyvässä kunnossa ja takaa tasaisen ja kohtuullisen tuoton. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen. Verkostoinvestoinnit vuonna 2022 olivat 2,1 miljoonaa euroa ja suurimmat yksittäiset kohteet Meltolan ja Linnansuon alueilla.

Fennovoiman ydinvoimaprojekti kariutui siten, että ydinvoimalaa ei tulla rakentamaan Hanhikivelle ainakaan Fennovoiman toteuttamana. Tämä johti projektiin tehtyjen sijoitusten alaskirjaukseen. Projektiin liittyi monia merkittäviä riskejä, jotka nyt toteutuivat. Imatran Seudun Sähkö Oy on edelleen osakkaana Kaakon Energia Oy:n kautta Voimaosakeyhtiö SF:ssä, joka tukee Fennovoimaa projektin ajamiseksi alas hallitusti.

 

Konsernin tilinpäätös

Konsernin liikevaihto oli 31,0 (39,4) milj. euroa, joka on 21,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon vertailussa on otettava huomioon, että vuonna 2021 konsernin liikevaihdossa oli vielä mukana virolaisen tytäryhtiö Elekter AS:n liikevaihto vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden osalta. Kun vertailussa huomioidaan vain Suomen toimintojen muutokset, sähkönsiirron liikevaihdossa oli vähennystä 0,3 milj. euroa (noin 2 %), mutta sitä vastoin sähkön myynti kasvoi 3,0 milj. euroa (noin 23 %) edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liikevoitoksi muodostui 5,4 milj. euroa. Liiketoiminnallisesti konsernin kannattavuutta kuluneena vuonna paransi sähkön myyntiliiketoiminnan kohentunut taloudellinen tulos. Tilikauden tappio oli kuitenkin 5,1 milj. euroa. Rahoituskuluihin on kirjattu Fennovoiman ydinvoimahankkeen alaskirjaus 13,6 milj. euroa, mikä painaa konsernin tilikauden tuloksen vahvasti tappiolliseksi. Emoyhtiön osuuden mukainen määrä em. alaskirjauksesta on 9,6 milj. euroa.

Konsernin toiminnan tunnuslukuja:

  • liikevoittoprosentti 17,3 %
  • oman pääoman tuottoprosentti -26,4 %
  • omavaraisuusaste 62,9 % (konsernin taseessa olevat liittymismaksuvelat luetaan konsernin omaan pääomaan)
  • henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 48

 

Emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilinpäätös

Emoyhtiön pääosiin sähkönmyyntiliiketoiminnasta muodostuva liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 26,1 prosenttia, 18,5 milj. euroon. Liikevaihdon kasvu johtui kohonneista sähkösopimusten myyntihinnoista.

Emoyhtiön liiketappioksi muodostui -1,1 (-4,5) milj. euroa edellisenä vuonna).  Liiketappioprosentti asettui tasolle -5,9, kun se vuonna 2021 oli -30,9 %. Liiketappio syntyi lähinnä yhtiön kiinteistä ja hallinnollisista kuluista. Sähkönmyyntiliiketoiminta teki sisäisen laskennan perusteella lähes nollatuloksen. Yhtiön tilikauden tappioksi muodostui -5,9 milj. euroa. Tämä johtui tytäryhtiö Kaakon Energia Oy:n osakkeista tehdystä arvonalennuskirjauksesta, 9,6 milj. euroa. Tämä perustui edelleen tytäryhtiön tekemään Fennovoima-sijoituksen alaskirjaukseen.

Imatran Seudun Sähkö Oy:n toiminnan tunnuslukuja:

  • liiketappioprosentti -5,9 %
  • oman pääoman tuottoprosentti -92,3 %
  • omavaraisuusaste 19,5 %

 

Lisätietoja tilinpäätöksestä ja konsernin vuoden 2022 toiminnasta voi käydä lukemassa verkkosivuiltamme.

Jaa somessa