Energiavirastolle tehty tutkintapyyntö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n hinnoittelusta on aiheeton

Tutkintapyyntö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n toteuttamien hinnankorotuksien laillisuudesta on todettu perusteettomaksi. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy sai Energiavirastolta vastinepyynnön 138/040200/2023, jossa pyydettiin selvittämään yhtiön tekemien hinnankorotuksien perusteet. Energiavirastolle toimitetun selvityksen pohjalta tehdyn päätöksen mukaan Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n verkkopalvelumaksujen hinnoittelu on sähkömarkkinalain mukaista. Energiaviraston päätöksessä on tutkittu hinnankorotuksien suuruuden määräysten mukaisuus sekä niiden perusteet.

Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöitä kokonaisuutena neljän vuoden jaksoissa. Yhtiöt raportoivat Energiavirastolle vuosittain taloudelliset tilinpäätöstiedot sekä useita teknisiä selvityksiä, joihin valvonta perustuu. Voimassa oleva jakso päättyy tänä vuonna.

Jaa somessa