Datahub on otettu käyttöön onnistuneesti

Tiedonvaihtoa nopeuttamaan on kehitetty yhteinen valtakunnallinen järjestelmä, Datahub, otettiin käyttöön 21.2. Nyt sähkösopimukseen liittyvät tiedot, kuten osoite- ja kulutustiedot, tallentuvat kaikki Datahubiin. Asiakkaalle muutos näkyy käyttöpaikkatunnuksen muuttumisena ja parempana palveluna.

Tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautettuna eri sähköyhtiöiden omiin järjestelmiin, ja tieto niiden välillä on vaihtunut hitaasti. Tämän takia esimerkiksi sähkösopimuksen siirtäminen uuteen osoitteeseen on kestänyt joitain päiviä. Erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat nyt yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla ajantasaisesti.

– Datahubin ansiosta pystymme jatkossa palvelemaan asiakasta nopeammin, sillä sähkösopimuksiin liittyvä tieto tulee liikkumaan reaaliaikaisesti eri yhtiöiden välillä. Uudistus parantaa myös tilastointia ja avaa mahdollisuuksia täysin uusille palveluille. Asiakkaalle muutos näkyy välittömästi laskussa olevan käyttöpaikkatunnuksen muutoksena. Jatkossa käytössä on vain 18-merkkinen GSRN-tunnus, joka yksilöi jokaisen käyttöpaikan. Samaa tunnusta ei voi olla muualla, kertoo Imatran Seudun Sähkön projektipäällikkö Kari Junnola.

Asiakkaalla on katseluoikeus omiin tietoihin

Sähkömarkkinalaki edellyttää Datahubin käyttöönottoa, joten siitä ei voi kieltäytyä. Sähkönkäyttäjä pääsee katsomaan omat tietonsa asiakaspalveluportaalin kautta 15.3. alkaen. Henkilötietojen lisäksi Datahubissa näkyy myös sähkönkäyttöön liittyvät asiakastiedot sekä se, kuka tiedon on järjestelmään tuottanut. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi-palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista.

– Datahubia voisi verrata kansalliseen Kanta-palveluun, joka otettiin sosiaali- ja terveyspalveluissa käyttöön muutamia vuosia sitten. Datahub on samalla tavalla lain velvoittama. Se kokoaa eri lähteistä tietoja, jotka saa käyttöönsä vain ne, joilla on niihin oikeus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiedot näkee asiakas itse, asiakkaan valtuuttama taho ja energiayhtiö, jonka kanssa asiakkaalla on voimassa oleva sopimus. Tiedot on suojattu teknisesti monin eri tavoin. Tietojen oikeellisuus varmistetaan yksilöimällä jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja. Asiakastiedot yksilöidään henkilötunnuksella tai y-tunnuksella, selostaa Junnola.

Databubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö.

Jaa somessa