Arvonlisäveron lasku pienentää sähkölaskuja 

Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti. Sähkön myyntiin sovellettavaa arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskee sähkön myyntiä eli energiamaksua ja kuukausikohtaista perusmaksua. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022 – 30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin. Muutos hoidetaan automaattisesti, eikä se vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

Sähkön myynti on arvonlisäverotuksessa tavaran myyntiä. Tavaran myynnistä suoritettava arvonlisävero kohdistetaan pääsäännön mukaan sille verokaudelle, jonka aikana tavara on toimitettu.

Vaikka alv-alennus koskee vain sähköenergian myyntiä, tulee verkonhaltijoidenkin huomioida se laskutuksessaan muutamissa poikkeustilanteissa. Verkkoyhtiöiden on käytettävä alempaa arvonlisäveroa laskutuksessa, jos ne joutuvat toimittamaan asiakkaille sähköä myyjän sijasta joulu-huhtikuun välisenä aikana sähkömarkkinalain 102 §:n mukaisesti, kun sähkönjakelu keskeytetty vähittäismyyjästä johtuvasta syystä.

Alennettua verokantaa sovelletaan myös mahdollisiin ennakkomaksuihin. Ennakkomaksulla tarkoitetaan maksua, joka erääntyy ennen myytävän sähkön toimittamista.

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovelletaan tuona ajankohtana voimassa ollutta lakia. Alennettua verokantaa sovelletaan vain niihin ennakkomaksuihin, jotka ovat kertyneet 1.12.22-30.4.23.

Jaa somessa