Maakaapeloimme Imatran Meltolassa, Vallinkoskella, Paperharjuntiellä ja Ruokolahden Sikiölässä

Imatran Seudun Sähkönsiirto maakaapeloi ilmajohtoverkkoa Meltolassa, Vallinkoskella, Paperharjuntien alueella ja Ruokolahden Sikiölässä. Hankkeet parantavat sähkömarkkinalain mukaista sähkönjakelun toimitusvarmuutta asiakkaille sekä siirtää verkon vastaamaan nykypäivän tehontarvetta. 

Asiakkaita informoidaan kirjeitse hyvissä ajoin ennen saneerauksien alkamista. Muutostöiden aiheuttamista sähköntoimituksen keskeytyksistä pyrimme lisäksi ilmoittamaan aina asiakaskohtaisesti.


Katso täältä tarkemmat tiedot ja suunnittelukartat.

Jaa somessa