Search
Close this search box.

Verkkohankkeet

Kehittämissuunnitelma

Vuodesta 2014 alkaen jakeluverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja laatimaan oman jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa jokainen yhtiö ilmoittaa toimenpiteidensä laajuuden päästäkseen sähkömarkkinalaissa velvoitettuihin sähkön toimitusvarmuuden vaatimuksiin. Kehittämissuunnitelma tulee päivitettäväksi aina kahden vuoden välein. Kehittämissuunnitelma lähetetään Energiaviraston tarkistettavaksi.

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n kehittämissuunnitelma

Vuoden 2023 rakennuskohteet

Imatran Seudun Sähkönsiirto pitää huolta sähköjohdoista, kaapeleista ja kaikesta, mikä liittyy sähköverkon toimivuuteen. Kuluvan vuoden suurin investointi on aluesaneerauskohde Meltolassa.

Yhtiö palvelee noin 25 000 sähkönsiirtoasiakasta ja huolehtii noin 3 000 kilometrin sähkönjakeluverkosta. Saneerauskohteet valitaan vuosittain huolellisesti muun muassa olemassa olevan sähköverkon kunnon mukaan. Asemakaava-alueilla rakennetaan maakaapelia yhteistyökumppaneiden kanssa korvaamaan ikääntyvää sähköverkkoa, liittämään uusia asiakkaita verkkoon sekä lisäämään verkon siirtokykyä sähkön käytön kasvaessa.

Maakaapelit Meltolaan, Vallinkoskelle, Paperharjuntielle ja Ruokolahden Sikiölään

Imatran Seudun Sähkönsiirto maakaapeloi ilmajohtoverkkoa Imatralla Meltolassa, Vallinkoskella, Paperharjuntien alueella ja Ruokolahden Sikiölässä. Hankkeet parantavat sähkömarkkinalain mukaista sähkönjakelun toimitusvarmuutta asiakkaille sekä siirtää verkon vastaamaan nykypäivän tehontarvetta. Asiakkaita informoidaan kirjeitse hyvissä ajoin ennen saneerauksien alkamista. Muutostöiden aiheuttamista sähköntoimituksen keskeytyksistä pyrimme lisäksi ilmoittamaan aina asiakaskohtaisesti.  

Meltola

Maakaapeloimme ilmajohtoverkkoa Meltolan Viipurintien itäpuolella. Saneerattavaan alueeseen kuuluu noin 0,9 kilometriä keskijännitteistä ja 5,5 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka ovat pääosin rakennettu 1950- ja 1960-luvuilla. Alueelle rakennetaan maakaapelia yhteensä n. 13,3 km. Imatran kaupunki saneeraa samassa yhteydessä alueella katuvaloverkkoa.

Meltolan alueen suunnittelukartat voit avata tästä linkistä.

Vallinkoski

Saneeraamme vanhan pylväsmuuntamon ja sen syöttämän ilmajohtoverkon Vallinkoskella. Saneerattavaan alueeseen kuuluu 1,6 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka on rakennettu 1950- ja 1960-luvuilla. Alueelle rakennetaan maakaapelia yhteensä 2,1 km.

Paperharjuntien alue

Maakaapeloimme viimeiset ilmajohdot Paperharjuntien alueella samalla, kun Imatran kaupunki rakentaa Paperharjuntielle kevyenliikenteenväylän. Samalla saneerataan myös Paperharjuntien katuvaloverkko. Saneerattavaan alueeseen kuuluu 1,7 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka on rakennettu 1960-luvulla. Alueelle rakennetaan maakaapelia yhteensä 1,9 km.

Ruokolahden Sikiölä

Maakaapeloimme ilmajohtoverkkoa Ruokolahden Sikiölässä. Saneerattavaan alueeseen kuuluu noin 3,0 kilometriä keskijännitteistä ja 1,4 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka ovat pääosin rakennettu 1960-luvulla. Alueelle rakennetaan maakaapelia yhteensä n. 4,0 km.

Muut hankkeet

Näiden lisäksi vuoden 2023 aikana saneerataan pienempiä kohteita Juoksijan- ja Kiekkomiehenkadulla, Neilikankujalla sekä uusitaan useita vanhoja muuntamoja ja rakennetaan muutama uusi sähköliittymä. Lisäksi saneerataan useita yksittäisiä määräaikais- ja kunnossapitotarkastuksissa havaittuja johtoja ja pylväitä ympäri jakeluverkon aluetta.

Neilikankujan ympäristön suunnittelukartan voit avata tästä linkistä.