Verkkohankkeet

Kehittämissuunnitelma

Vuodesta 2014 alkaen jakeluverkkoyhtiöt ovat velvoitettuja laatimaan oman jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa jokainen yhtiö ilmoittaa toimenpiteidensä laajuuden päästäkseen sähkömarkkinalaissa velvoitettuihin sähkön toimitusvarmuuden vaatimuksiin. Kehittämissuunnitelma tulee päivitettäväksi aina kahden vuoden välein. Kehittämissuunnitelma lähetetään Energiaviraston tarkistettavaksi.

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n kehittämissuunnitelma

Vuoden 2022 rakennuskohteet

Imatran Seudun Sähkönsiirto pitää huolta sähköjohdoista, kaapeleista ja kaikesta, mikä liittyy sähköverkon toimivuuteen. Kuluvan vuoden suurin investointi on aluesaneerauskohde Meltolassa.

Yhtiö palvelee noin 25 000 sähkönsiirtoasiakasta ja huolehtii noin 3 000 kilometrin sähkönjakeluverkosta. Saneerauskohteet valitaan vuosittain huolellisesti muun muassa olemassa olevan sähköverkon kunnon mukaan. Asemakaava-alueilla rakennetaan maakaapelia yhteistyökumppaneiden kanssa korvaamaan ikääntyvää sähköverkkoa, liittämään uusia asiakkaita verkkoon sekä lisäämään verkon siirtokykyä sähkön käytön kasvaessa.

Maakaapelit Meltolaan, Linnansuolle ja Niskalammelle

Imatran Seudun Sähkönsiirto maakaapeloi ilmajohtoverkkoa Imatralla Meltolassa, Linnansuolla ja Niskalammella. Hankkeet parantavat sähkömarkkinalain mukaista sähkönjakelun toimitusvarmuutta asiakkaille sekä siirtää verkon vastaamaan nykypäivän tehontarvetta. Asiakkaita informoidaan kirjeitse hyvissä ajoin ennen saneerauksien alkamista. Muutostöiden aiheuttamista sähköntoimituksen keskeytyksistä pyrimme lisäksi ilmoittamaan aina asiakaskohtaisesti.  

Meltola

Maakaapeloimme ilmajohtoverkkoa pääosin Meltolan Viipurintien länsipuolella. Saneerattavaan alueeseen kuuluu noin 2,7 kilometriä keskijännitteistä ja 6,8 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka ovat pääosin rakennettu 1950- ja 1960-luvulla. Maakaapelia alueelle rakennetaan yhteensä n. 12,6 km. Imatran kaupunki saneeraa samassa yhteydessä alueella katuvaloverkkoa.

Meltolan alueen suunnittelukartat voit avata tästä linkistä.

Linnansuo ja Niskalampi

Linnansuon saneeraus alueeseen kuuluu noin 2,4 kilometriä keskijännitteistä ja 6,8 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka ovat myös pääosin rakennettu 1950- ja 1960-luvulla. Maakaapelia alueelle rakennetaan yhteensä n. 12,6 km. Imatran kaupunki saneeraa samassa yhteydessä alueella katuvaloverkkoa.

Niskalammella pienjännite-ilmajohtoverkkojen kaapelointi aloitetaan ennen kesää porrastetusti. Saneerattavaan alueeseen kuuluu 2,6 kilometriä pienjännitteistä ilmajohtoa, jotka on pääosin rakennettu 60-luvulla.

Muut hankkeet

Saneeraushankkeiden lisäksi vuoden 2022 aikana uusitaan useita vanhoja muuntamoja ja rakennetaan muutama uusi sähköliittymä. Lisäksi saneerataan useita yksittäisiä määräaikais- ja kunnossapitotarkastuksissa havaittuja johtoja ja pylväitä ympäri jakeluverkon aluetta.