Search
Close this search box.

Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat 1.9.2022

Fingrid nostaa tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.9.2022 alkaen. Korotuksen taustalla on poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuva merkittävä markkinaehtoisten sähköjärjestelmän reservien kustannusten nousu.

Tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu maksu muuttuu 1.9.2022 alkaen siten, että maksu nousee 1,2 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 0,64 €/MWh). Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Venäjän sähkön tuonnin loppumisen, sähkön korkean hinnan ja vallitsevan sähkömarkkinatilanteen vuoksi sähköjärjestelmän tuotantoa ja kulutusta tasepainottavien markkinaehtoisten reservien kustannukset ovat moninkertaistuneet alkuvuoden tasosta toukokuusta alkaen. Sekä tarvittavien reservin hinta että kansallisilta markkinoilta hankittava reservimäärä ovat kasvaneet. Pääosa kustannusten noususta on tapahtunut automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) hankinnassa. Kyseisen reservin hankintakustannukset katetaan tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksulla.

Sähkömarkkinatilanteiden muutokset lisäävät epävarmuutta tasepalvelun kustannuksista. Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan jatkuvasti ja maksut päivitetään kattamaan toiminnan kustannukset.

Jaa somessa