Paikallinen bonusyhteistyö Imatran Seudun Sähkön ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan välillä päättyy

Imatran Seudun Sähkö Oy ja Etelä-Karjalan Osuuskauppa ovat sopineet paikallisesta bonusyhteistyön päättymisestä käsillä olevan energiakriisin aiheuttaman muuttuneen markkinatilanteen vuoksi. Bonusta kerryttävien uusien määräaikaisten Ässä vesisähkö-, Ässä Markkinahintojen seuraaja- ja Ässäpaketti- sähkösopimusten myynti asiakasomistajille on päättynyt 23.9.2022.

Määräaikaiset Ässä vesisähkö -sopimukset

  • Nykyisistä Ässä vesisähkö -sopimuksista, jotka on solmittu Imatran Seudun Sähkön kanssa 23.9.2022 mennessä, maksetaan asiakasomistajille Bonusta määräaikaisuuden loppuun asti.

Toistaiseksi voimassa olevat Ässä Markkinahintojen seuraaja-, Ässäpaketti- ja Huoleton -sähkösopimukset.

  • Nykyisistä toistaiseksi voimassa olevista Ässä Markkinahintojen seuraaja-, Ässäpaketti- ja     Huoleton- sähkösopimuksista maksetaan Bonusta 31.3.2023 saakka, edellyttäen, että asiakas ei irtisano sähkösopimustaan. Tämän jälkeen kyseiset sähkösopimukset pysyvät voimassa, mutta niistä ei makseta Bonusta. Ässä Markkinahintojen seuraaja- ja Ässäpaketti- sähkösopimusten tuotenimi vaihtuu siten, että nimi ei enää viittaa Bonuksen kertymiseen. Bonuksen maksamisen päättyminen ei vaikuta voimassa olevien sähkösopimusten hintaan tai hinnanmääräytymisperusteisiin.

Bonussäännöt löytyvät Imatran Seudun Sähkön verkkosivuilta osoitteesta:https://assa.issoy.fi/sites/default/files/bonussaannot.pdf

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Imatran Seudun Sähkön ja Etelä-Karjalan Osuuskaupan paikallinen bonusyhteistyö päättyy?

Imatran Seudun Sähkö ja Etelä-Karjalan Osuuskauppa ovat sopineet paikallisesta bonusyhteistyön päättymisestä käsillä olevan energiakriisin aiheuttaman muuttuneen markkinatilanteen vuoksi.

Bonusta kerryttävien uusien Ässä vesisähkö-, Ässä Markkinahintojen seuraaja- ja Ässäpaketti- sähkösopimusten myynti asiakasomistajille on päättynyt 23.9.2022. Sähkösopimuksista, jotka on solmittu 23.9.2022 mennessä maksetaan asiakasomistajille viimeiset Bonukset seuraavasti:

  • Määräaikaisista Ässä vesisähkö -sopimuksista määräaikaisuuden loppuun niin, että Bonukset maksetaan viimeistään 30.9.2024 eräpäivään mennessä maksetuista sähkölaskuista.
  • Toistaiseksi voimassa olevista Ässä Markkinahintojen seuraaja-, Ässäpaketti- ja Huoleton -sähkösopimuksista kertyy Bonusta 31.3.2023 saakka, edellyttäen, että asiakas ei irtisano sähkösopimustaan.

Mistä Imatran Seudun Sähkö Oy:n sähkösopimuksista on saanut Bonusta?

Bonusta on saanut Imatran Seudun Sähkö Oy:n seuraavista sähkötuotteista:

  • Määräaikaiset Ässä vesisähkö -sopimukset
  • Toistaiseksi voimassa olevat Ässä Markkinahintojen seuraaja-, Ässäpaketti- ja Huoleton -sähkösopimukset.

Mistä löydän Bonussäännöt eli yhteistyökumppanikohtaiset Bonuksen kertymisen erityisehdot?

Bonussäännöt löytyvät Imatran Seudun Sähkön verkkosivuilta osoitteesta:https://assa.issoy.fi/sites/default/files/bonussaannot.pdf

Minulla on toistaiseksi voimassa oleva Ässä Markkinahintojen seuraaja-, Ässäpaketti- tai Huoleton sähkösopimus, mihin asti saan Bonusta?

Toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista, jotka on solmittu 23.9.2022 mennessä saat Bonusta 31.3.2023 saakka edellyttäen, että asiakas ei irtisano sähkösopimustaan.

Minulla on voimassa määräaikainen Ässä vesisähkö -sopimus, mihin asti saan Bonusta?

Määräaikaisista Ässä vesisähkö -sopimuksista, jotka on solmittu 23.9.2022 mennessä saat Bonusta määräaikaisen sopimuksen päättymiseen saakka. Viimeiset Bonukset maksetaan asiakasomistajille syyskuun 2024 sähkölaskuista, jotka on maksettu eräpäivään mennessä. Esimerkiksi, jos määräaikainen sopimuksesi päättyy 30.9.2024, saat siitä laskun lokakuussa. Saat Bonusta 30.9.2024 saakka kulutetusta sähköenergiasta, jos olet maksanut siihen liittyvän sähkölaskusi eräpäivään mennessä.

Mistä näen, mikä sopimus minulla on voimassa?

Voit tarkistaa voimassa olevan sähkösopimuksesi esimerkiksi asioimalla Imatran Seudun Sähkö Oy:n asiakaspalvelussa tai soittamalla asiakaspalveluun 05-6835209, Wattis-online palvelun kautta tai sähkölaskustasi.

Mitä tapahtuu, kun Bonusta kerryttävä määräaikainen Ässä vesisähkö -sopimus tai toistaiseksi voimassa oleva Ässä Markkinahintojen seuraaja-, Ässäpaketti- tai Huoleton sähkösopimus päättyy?

Saat määräaikaisen sopimuksen lähestyessä loppuaan tarjouksen Imatran Seudun Sähkö Oy:ltä tuolloin voimassa olevan tuotetarjoaman mukaisesti. Jatkosopimuksesta ei sinulle enää kerry Bonusta. Jos et tee jatkosopimusta voimassa olevasta tuotetarjoamasta, sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sähkösopimuksena Imatran Seudun Sähkö Oy:n erikseen vahvistamalla tuotteella ja hinnalla, josta ei enää kerry Bonusta.

Toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset pysyvät voimassa, mutta niistä ei makseta Bonusta. Kyseisten sähkösopimusten tuotenimi vaihtuu siten, että nimi ei enää viittaa Bonuksen kertymiseen. Bonuksen maksamisen päättyminen ei vaikuta voimassa olevien sähkösopimusten hintaan tai hinnanmääräytymisperusteisiin.

Minulla on Bonusta kerryttävä sähkösopimus Imatran Seudun Sähkö Oy:n kanssa ja en ole asiakasomistajana Etelä-Karjalan Osuuskaupassa. Päättyykö Bonus myös minun sähkösopimuksestani (vaikka olen muun osuuskaupan asiakasomistaja)?

Kyllä päättyy. Sähköyhtiöt myyvät sähköä koko Suomeen ja sähkönkäyttäjät saavat vapaasti valita Suomessa sähkönmyyjän. Vaikka Imatran Seudun Sähkö Oy on ollut Etelä-Karjalan Osuuskaupan paikallinen kumppani, ovat kaikkien osuuskauppojen asiakasomistajat voineet kerryttää Bonusta Imatran Seudun Sähkö Oy:n yksilöidyistä sähkösopimuksista.

  • Sähkösopimuksista, jotka on solmittu Imatran Seudun Sähkö Oy:n kanssa 23.9.2022 mennessä maksetaan asiakasomistajille viimeiset Bonukset seuraavasti: määräaikaisista sopimuksista määräaikaisuuden loppuun niin, että viimeiset Bonukset maksetaan asiakasomistajille syyskuun 2024 sähkölaskuista, jotka on maksettu eräpäivään mennessä.
  • Toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista kertyy Bonusta 31.3.2023 saakka edellyttäen, että asiakas ei irtisano sähkösopimustaan
Jaa somessa