Kysymyksiä ja vastauksia koskien verkkopalvelumaksuja

 1. Miksi päädyn omissa laskelmissani selvästi suurempaan hinnannousuun kuin mitä on julkisuudessa kerrottu ja mikä on lain mukaan suurin korotusprosentti?
  • Olet mahdollisesti jättänyt huomioimatta, että laki asettaa rajan verolliselle verkkopalveluhinnalle, johon sisältyy sähkövero
  • Oma kulutuksesi voi poiketa tyyppikäyttäjän kulutuksesta sähkön käytön määrän ja ajoittumisen suhteen
  • Käyttämäsi verkkopalvelutuote ei välttämättä ole itsellesi edullisin
 2. Mitä tarkoittaa verollinen verkkopalveluhinta ja mitä veroton verkkopalveluhinta?
  • Verollinen verkkopalveluhinta pitää sisällään arvonlisäverollisen hinnaston mukaisen verkkopalvelutuotteen hinnan sekä sähköveron. Veroton verkkopalveluhinta on pelkästään hinnaston 0 %-verokannan mukainen hinta.
 3. Miten sähkövero ja arvonlisävero vaikuttavat vertailulaskelmiin?
  • Suhteellinen hinnan muutos on samansuuruinen, laskettiin tämä arvonlisäverollisilla tai verottomilla hintakomponenteilla. Johtuen siitä, että verolliseen verkkopalveluhintaan lasketaan mukaan myös sähkövero, voi tällöin ilmoitettu verollinen hinnan muutos olla pienempi kuin mitä se olisi laskettuna pelkästään verkkopalvelutuotteiden hintakomponenttien perusteella.
 4. Mitä tarkoittaa tyyppikäyttäjä?
  • Tyyppikäyttäjä tai tyyppikäyttäjäryhmä kuvastaa tiettyyn kulutukseen ja pääsulakkeen kokoon perustuvia tyypillisiä sähkön kuluttajia. Tyyppikäyttäjäryhmiä on 14 erilaista, ja jokainen ryhmä on muodostettu perustuen todellisiin kulutuksiin ja kulutuksien ajoittumiseen eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Tyyppikäyttäryhmien tarkoitus on kuvastaa mahdollisimman hyvin kaikkien erilaisten sähkön käyttötapojen omaavia jakeluverkon asiakkaita.
 5. Miten varmistan, että minulla on edullisin verkkopalvelutuote?
  • Tämän voi varmistaa ainoastaan laskemalla oman sähkön kulutuksen ja sen ajoittumisen eri vuorokauden- ja vuodenaikoina, ja näiden perusteella laskea kulloinkin voimassaolevien verkkopalvelutuotteiden myötä kokonaiskustannukset. Edullisimman verkkopalvelutuotteen arvioinnissa on muistettava myös huomioida omaan käyttöön oikea pääsulakekoko.
  • Oman sähkön kulutuksen tietoja voi pyytää myös suoraan meiltä olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Voimme myös auttaa edullisimman verkkopalvelutuotteen löytämisessä.
 6. Miksi verkkopalveluhintoja korotettiin?
  • Verkkopalveluhintojemme korottaminen johtuu kustannusten noususta. Verkon rakentamisen kustannukset ovat nousseet, kanta- ja jakeluverkossa muodostuvan häviösähkön ostohinnat ovat kasvaneet sähkömarkkinoilla sekä korkotason nousun myötä rahan hinta on noussut.
 7. Miksi päätös verkkopalveluhintojen korottamisesta tehtiin tänä syksynä, kun asiakkaiden energiakustannukset nousevat muutenkin?
  • Verkkopalveluhintojemme korottamisen lykkääminen olisi kasvattanut korotuspainetta entuudestaan ja alijäämä kulujen kattamiseksi kasvanut.
 8. Otettiinko asiakasnäkökulma huomioon päätöksenteossa?
  • Asiakasnäkökulma otetaan hinnankorotuksissa huomioon tekemällä korortukset sähkömarkkinalain ja viranomaisohjeiden mukaisesti.
 9. Miksi ISSS:n linja korotuksissa poikkeaa muiden verkkoyhtiöiden päätöksistä?
  • Jakeluverkkoliiketoiminta on reguloitua ja jokaisella verkkoyhtiöllä on omat lähtökohtansa päätöksilleen. Verkkoyhtiöitä on eri kokoisia, asiakasmäärät vaihtelevat, sähkömarkkinalain edellyttämien toimitusvarmuusinvestointien laajuudet eroavat toisistaan sekä toimintaympäristöt yleensäkin ovat hyvin erilaisia keskenään.
 10. Miten verkkopalveluhintojen korotuksesta kerrottiin asiakkaille?
  • Asiakkaille lähetettiin postitse kirjeet, jossa kerrottiin mm. kuinka paljon keskimääräinen sähkön käyttäjän kokema verkkopalveluhinnan muutos on ja mitkä hintakomponentit on huomioitu ilmoittamassamme verollisessa hinnan muutoksessa. Kirjeet lähetettiin asiakkaille kuukausi ennen hintojen muutosta.
  • Samanaikaisesti asiasta tiedotimme myös verkkosivuillamme.
 11. Miten kantaverkkomaksujen alennus hyvitetään asiakkaille?
  • Valvontamenetelmien mukaisesti kantaverkkomaksujen alennukset siirtyvät täysimääräisesti verkkopalvelutuotteiden hintoihin ja sitä kautta pienentävät yhtiön liikevaihtoa. Kantaverkkomaksujen alentuminen näkyy täten verkkopalveluhintojen korotuspainetta laskevana tai suoraan verkkopalveluhintoja alentavana, mikäli kantaverkkomaksujen alenemisen myötä verkkoyhtiön kohtuullisen tuoton laskelman myötä tulos olisi muodostumassa ylijäämäiseksi.
 12. Tuleeko ISSS laskemaan verkkopalveluhintojaan?
  • ISSS:llä kuten muissakin verkkoyhtiöissä seurataan jatkuvasti valvontamenetelmien mukaista liikevaihdon tasoa. Valvontamenetelmät ohjaavat siis verkkopalvelutuotteiden hintojen muutosta. Tällä hetkellä verkkoyhtiöiden kustannukset näyttävät olevan nousussa, joten hinnoitteluakin korjataan korkeammaksi. Kustannuksien lähtiessä laskemaan tulee myös verkkopalveluhinnat laskemaan.
 13. Miten ISSS tulee asiakkaitaan vastaan tukalassa tilanteessa?
  • Autamme mielellään asiakkaitamme energianeuvonnassa ja omaan kulutukseen liittyvissä asioissa. Meiltä voi pyytää tuntikohtaista sähkön kulutustietoa esimerkiksi itselleen edullisimman verkkopalvelutuotteen varmistamiseksi.
 14. Miten voin antaa palautetta ISSS:lle?
  • Palautetta meille voi antaa asiakaspalvelun kautta, joko sähköpostitse, puhelimitse tai paikan päältä.
Jaa somessa